Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 16 – 22 lipca 2018 r.

Poniedziałek – 16 lipca; wsp. Najświętszej Maryi Panny  z Góry Karmel

7.00 Za ++ Adolfa i Andrzeja Grewe oraz za ++ z rodzin Grewe i Pawliczek

Wtorek – 17 lipca

7.00 Za + Jerzego Malcherczyk, Elżbietę i Mieczysława Sopel, za ++ z pokrewieństwa i dusze w  czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ Hildegardę i Pawła Szeja, rodziców Teresę i Artura Larisz, ojca Ernesta Knop    oraz za ++ z pokrewieństwa

Środa – 18 lipca

7.00 Za ++ Marię i Jana Daniel, Augustynę i Józefa Płuciennik, Mariannę i Jorga Morawietz, za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich, Flajszer i Mróz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 19 lipca

7.00 Za + Lucjana Madaler, jego rodziców, za ++ Marcina i Katarzynę Grajf, Jana i Edytę Grajf, Krzysztofa Pelc, Eryka Kolloch, Helenę i Jana Błoniarz, Marcina Fedyczkowski oraz za dusze              w  czyśćcu  cierpiące

Piątek – 20 lipca; wsp. bł. Czesława, prezbitera, patrona diecezji opolskiej

7.00 Za + Antoniego Bąk w miesiąc po śmierci

17.00 Lichynia. Za + męża Gintra Grosz, ojca Władysława Bargiel, brata Leszka, siostrę Janinę Skóra z mężem Pawłem, Helenę i Karola Grosz oraz za ++ z pokrewieństwa Wojtusiak i Namysło

Sobota – 21 lipca

7.00 Za ++ Marię i Alberta Donat, córki Lidię i Adelajdę,  zięcia Franciszka, wnuka Reinharda, Franciszkę  Szindler,  za  ++  kapłanów  i  dusze  w  czyśćcu  cierpiące

11.00 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Samuela Solloch, jego rodziców, chrzestnych i dziadków

12.00 Ślub konkordatowy Wioletty Koszuckiej i Rafała Kabelis – Szostakowskiego

Niedziela – 22 lipca; XVI Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Annę i Pawła Pinkawa, za ++ dziadków z obu stron i ich dzieci, za ++ Zofię i Serafina Pawliczek, dwóch synów Winfrida i Jana, za + ojca Eugeniusza Jastrzębskiego, syna Marka oraz za ++ z rodzin Pawliczek, Jastrzębski i Pinkawa

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Adelhaid i Józefa Paterok, ojca Ernesta Mojza, dziadków Zug i Paterok, Annę Ciupka oraz za ++ z pokrewieństwa Paterok, Mojza i Kupka

10.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Gołąbek


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )
  2. Od poniedziałku do soboty na Górze św. Anny Święto Młodzieży
  3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Justyna Kocur z Lichyni i Paweł Donath z Głogówka – zapowiedź II; Robert Maciaszczyk z Zalesia Śląskiego i Justyna Lustig z Rozwadzy – zapowiedź II oraz Robert Proksza z  Zalesia Śląskiego i Julia Smaluch z Krępnej – zapowiedź I
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok D, m. 2, 3 i 4;     z Lichyni – ul. Ogrodowa, blok C, m. 2 i 4        oraz  blok  B,  m. 1