Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 16 – 22 listopada 2015 r.

Poniedziałek – 16 listopada; święto rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu

6.45 Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Pociecha

Wtorek – 17 listopada; wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

6.45 Za ++ rodziców Alojzego i Helenę Ledwig, syna Pawła, synową Annę, wnuka Waltra Gajowieckiego i za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za + Cecylię Bienia w 1 rocznicę śmierci

Środa – 18 listopada; ws. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

6.45 Za ++ rodziców Jerzego i Marię Golly, rodziców z obu stron, wujka Wiktora Wilkowski, ++ rodzeństwo, za + ojca Jana Strzelczyk, dziadka Walentego Liszka, za ++ z pokrewieństwa Golly, Strzelczyk, Wilkowski, Liszka, Ryś, Kremser, Alt, Ziaja, Niemietz, Slupik i Majnusch oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 19 listopada; wsp. bł. Salomei, zakonnicy

10.00 Pogrzeb śp. Huberta Fogel z ul. Św. Jadwigi (43 l.)

17.00 Msza św. szkolna. Za + córkę Karinę Ciupka, rodziców Łucję i Teodora Ciupka, + Anielę, Józefa Cedzich, Martę Ciupka oraz za wszystkich ++ z rodzin Ciupka, Pecnik i Cedzich ( Ch. )

Piątek – 20 listopada; wsp. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ Gertrudę, Jana, Marię i Pawła Bugiel, Katarzynę i Stefana Miozga, Grzegorza Kandziora i Alberta Banert

18.30 Za ++ Jana Majnusz i Józefa Proksza, ich rodziców i rodzeństwo, szwagra Jana, za wszystkich ++ z rodzin Majnusz, Wilkowski, Przybyła, Krawiec i Matuszek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 21 listopada; wsp. Ofiarowania Najświętszej Maryi Pannie

7.00 Za ++ ojców Gerharda Henkel i Józefa Matauszek oraz za ++ z pokrewieństwa

11.30 Pogrzeb śp. Jerzego Gasz z Lichyni (90 l.)

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 – spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi; o godz. 10.00 – III rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowania – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 22 listopada; uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Cecylii z okazji 90 – tej rocznicy urodzin

9.00 Lichynia. Do Bożej Opatrzności i Anioła Stróża, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rocznego dziecka Oliwii Paterok oraz dla jej rodziców i chrzestnych

10.30 Za ++ Marię i Alfonsa Tiszbierek, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ Franciszka i Joachima Kiehl, za wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Lichynia. Nieszpory niedzielne


1. Bóg zapłać za ofiary składane na renowacje opolskiej katedry i organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie; także za zaangażowanie w wybory nowej Rady Parafialnej

2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

3. W Opolu – w kościele seminaryjnym przy ul. Drzymały 1a – o godzinie 11.00 doroczny Dzień Skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

4. W ten dzień przypada również wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej

5. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza. Zachęcam do zrozumienia i ofiarności, tym bardziej, jak dobrze się orientujemy, wydatki na te cele ciągle wzrastają

6. Są jeszcze wolne intencje mszalne na nowy rok

7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 26, 36 i 38; z Lichyni – ul. Słoneczna nr 44 i ul. Daszyńskiego, nry 53 i 53 a