Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 16 – 22 marca 2015 r.

Poniedziałek – 16 marca

6.45 Za ++ rodziców Ignacego i Martę Lazarek, Jana i Augustynę Smarzoch, ich syna Franciszka, za ++ dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za + Ericha Kroker oraz jego rodziców Karola i Helenę

Wtorek – 17 marca

6.45 Za + Pawła Pilch w 3 rocznicę śmierci

17.00 Lichynia. Za ++ Gertrudę, Marię i Pawła Bugiel, Katarzynę i Stefana Miozga, Jana Bugiel, Grzegorza Kandziora, Annę Stolorz i za ++ z pokrewieństwa

Środa – 18 marca

6.45 Za + ks. Hermana Piechota w 9 rocznicę śmierci ( wujka ks. Proboszcza )

7.15 Za + Gertrudę Kawka w 2 rocznicę śmierci, + męża Jana Kawka i za + Zofię Kapecką

Czwartek – 19 marca; uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ Józefa i Joannę Kołodziej, dwóch synów Józefa i Franciszka, zięcia Alberta, rodziców z obu stron, rodzeństwo, za ++ Jana i Marię Bochynek, rodzeństwo, rodziców z obu stron, za + Marka Kopa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Cedzich i Bochynek ( Ch. )

18.30 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo św. Józefa, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla wszystkich mężczyzn naszej parafii

Piątek – 20 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + Natalię Ścisło, Alojzego Strzelczyk oraz za ++ z pokrewieństwa Strzelczyk i Votzlaw

18.30 Za ++ Joannę i Józefa Majnusz, ich rodziców i rodzeństwo, Marię i Bolesława Wójcik, ich rodziców i rodzeństwo, dzieci Julię, Stanisława i Tadeusza , za ++ z pokrewieństwa Wójcik, Gasz, Majnusz, Słaboń i Hyla, za dusze w czyśćcu cierpiące, ++ kapłanów i siostry zakonne

Sobota – 21 marca

7.00 Za + męża i ojca Piotra Kiedos, ++ rodziców Elżbietę i Jana Grzywocz, Stanisławę i Andrzeja Kiedos, za + zięcia i brata oraz za ++ z rodzin Kiedos, Grzywocz i Pogoda

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce

10.00 Zalesie Śląskie. V rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowania klasy III gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 22 marca; V Niedziela Wielkiego Postu; rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych

7.00 Za + Jana Starkuła, jego rodziców, braci Jerzego i Józefa, siostry Elżbietę i Marię, szwagra Franciszka, Hildegardę i Alfreda Gaczyński, Adelajdę i Stefana Marek, ich synów Huberta i Józefa oraz za ++ z pokrewieństwa Kaleta, Starkulla i Marek

9.00 Lichynia. Za + męża Ericha Moszko, rodziców z obu stron, brata Helmuta oraz za ++ z pokrewieństwa Moszko, Makosz, Gnielka i Urban ( Pl. )

10.30 Za + Jadwigę Jochem, męża Pawła, synów Maksymiliana i Gerarda, rodziców Jerzego i Walburgę Lipok, Anielę Grabowską, Engelharda Koziołek i za wszystkich ++ z pokrewieństwa

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne ( I )


  1.  Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii; także za zamawiane Msze święte, odmawiane różańce, udział w nabożeństwach pokutnych i ofiary zaleckowe
  2. Za tydzień rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Przeprowadzi je ks. Jarosław Zawadzki z diecezji gliwickiej, były misjonarz w Czadzie – na kontynencie afrykańskim. Prosił o odczytanie jego zachęcającego listu przed rekolekcjami… Program rekolekcji ( tablica ogłoszeń, internet )

  3. W Niedzielę Palmową o g. 14.00 w Katedrze Opolskiej odbędzie się spotkanie Biskupa Opolskiego z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych, połączone z nabożeństwem pokutnym

  4. Sakr. zw. małż. pragną zawrzeć Rajmund Bomba z Zalesia i Monika Kralowska z Cisowej. Zapow. II

  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 1, 3 i 7; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 25, 27 i 31