Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 17 – 23 czerwca 2019 r.

Poniedziałek – 17 czerwca; wsp. św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

6.45 Za ++ Józefa i Joannę Kołodziej, synów Józefa i Franciszka, zięcia Alberta, rodziców z obu stron i rodzeństwo, za ++ Jana i Marię Bochynek, ich rodziców i rodzeństwo oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Cedzich i Bochynek

Wtorek – 18 czerwca

6.45 Za + męża Gintra Cholewa, jego rodziców Jana i Paulinę, ich córkę Elżbietę z mężem Grzegorzem, ich synów Hanricha, Wilibalda i Rudolfa, Różę Cholewa, za ++ rodziców Matyldę i Józefa Skóra, Rudolfa i Gerarda Kaszta, Wilibalda Benedikt, Brygidę i Pawła Kulpok oraz za ++ z tych pokrewieństw

17.00 Lichynia. Za ++ Józefa i Józefę Porada, ich rodziców oraz za ++ z pokrewieństwa Porada i Jochem

Środa – 19 czerwca

6.45 Za żyjących i zmarłych dobrodziejów i ofiarodawców naszej parafii

8.00 Zalesie Śląskie. Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla dzieci, młodzieży, rodziców  i wychowawców

Czwartek – 20 czerwca; uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

7.30 Lichynia. Za ++ rodziców Wiktora i Gertrudę Kopyra, Alfonsa i Martę Buchta, trzech braci, siostrę i za ++ z pokrewieństwa

9.00 Zalesie Śląskie. Za żyjących i zmarłych parafian. Po Mszy św. procesja do czterech ołtarzy

10.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże w rodzinach Gruszka, Orzeł, Bula, Skorz i Kilimnik

Piątek – 21 czerwca; wsp. Najświętszej Maryi Panny Opolskiej

17.00 Lichynia. Za ++ Marię i Emila Bartsz oraz za ++ z rodzin Drońka i Ogaza. Procesja eucharystyczna

18.30 Za ++ Arnolda i Ericha Szefer, braci Henryka, Oswalda i Józefa, siostrę Martę, ich rodziców Maksymiliana i Marię Szefer, za ++ Emanuela i Józefę Socha, córki Gertrudę i Teresę, synów Józefa i Alojza, synowe Margotę i Matyldę, za ++ z pokrewieństwa Socha, Szefer, Nowak i Mateja, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące. Procesja eucharystyczna

Sobota – 22 czerwca

7.00 Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego ++ rodziców i rodzeństwo, + matkę Jadwigę Konieczko, zaginionego ojca Franciszka, bratową Irenę oraz za wszystkich ++ z rodzin Tiszbierek, Konieczko  i  Kubicki

7.30 Za + Marcina Fedyczkowskiego oraz za ++  z rodzin Błoniarz, Madaler i Bubała. Procesja eucharystyczna

Niedziela – 23 czerwca; XII Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Majnusz, ich rodziców Jakuba i Józefa Matuszek, Pawła Majnusz,  za  wszystkich  ++  z  pokrewieństwa  i  dusze  w  czyśćcu  cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodzin Makosz i Feliks. Procesja eucharystyczna

10.30 Za + Henryka Niedworok, jego rodziców Jana i Elżbietę Niedworok, za ++ Alfreda i Gertrudę Maliciusz, ich rodziców rodzeństwo. Procesja eucharystyczna


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. W czwartek uroczystość Bożego Ciała. Prosimy o przygotowanie tradycyjnych – czterech ołtarzy, chodników, przystrojenie domów i zagród, szczególnie na trasie procesji. Rolników, strażaków, górników i myśliwych prosimy z pocztami sztandarowymi, panów do baldachimu, panie w strojach ludowych, dzieci sypiące kwiatki i orkiestrę. O wykonanie chodnika przed kościołem prosimy mieszkańców Popic.   Lichyński  ołtarz  budują w  tym  roku  mieszkańcy ulic : Daszyńskiego  i Słonecznej
  3. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na potrzeby Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Nicol Flajszer z Zalesia Śląskiego i Paweł Litwiński z Nowogrodu Bobrzańskiego – zapowiedź II oraz Jessika Jałowy z Popic i Michael Wieczorek –  z  Błażejowic  ( k. Toszka )  –  zapowiedź  I
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Św. Jadwigi  nry  4, 8 i 12    ;   z  Lichyni – ul. Daszyńskiego,  nry  46, 48  i 50