Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 17 – 23 kwietnia 2017 r.

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy – 17 kwietnia

7.00 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Majnusz, ich rodziców, Jakuba i Józefa Matuszek, za wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Józefa i Marię Cedzich, Franciszka i Marię Jońca, Marię i Ernesta Kowalski oraz za ++ z pokrewieństwa

10.30 Za + syna Dawida Cedzich, za ++ rodziców Lidię i Herberta oraz za ++ z rodzin Cedzich i Klose

Wtorek w oktawie Wielkanocy – 18 kwietnia

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodzin Kandziora oraz za + Grzegorza, Gertrudę Bugiel, Elżbietę i Konstantego Kandziora

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Teodora i Zofię Lisoń, Tomasza i Annę Makosz, siostrę Annę i starzyków z obu stron

Środa w oktawie Wielkanocy – 19 kwietnia

6.45 Za + Jana Jałowy, żonę Anielę, syna Anzelma, ciotkę Gertrudę, za + ks. Romana oraz za ++ z rodzin Jałowy i Grochla

Czwartek w oktawie Wielkanocy – 20 kwietnia

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Jana i Jadwigę Majnusz, ich rodziców i rodzeństwo, syna, synową i zięciów, Józefa i Annę Golly, ich rodziców i rodzeństwo, synów, córki, wnuczkę i zięcia, za ++ z pokrewieństw Majnusz, Golly i Jalowy, za ++ Bertę Paździor i Zofię Majnusz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące ( Dz. )

Piątek w oktawie Wielkanocy – 21 kwietnia

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + Jerzego Tiszbierek, rodziców z obu stron, + brata, szwagra oraz za ++ z pokrewieństwa Kurzela i Tiszbierek

18.30 Za ++ Marię i Jana Daniel, Augustynę i Józefa Płóciennik, Mariannę i Jorga Morawietz, za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich i Flajszer oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota w oktawie Wielkanocy – 22 kwietnia

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Gołasz

10.00 Zalesie Śląskie. Próba dla kandydatów do bierzmowania, połączona z sakramentem pokuty – w kościele parafialnym. Kandydaci przynoszą ze sobą książeczkę Drogę do nieba i starannie wypełnione Świadectwo bierzmowania. Obecność obowiązkowa!  

11.00 Pogrzeb śp. Marcina Fedyczkowskiego z ul. Kościuszki  ( l. 31 )

Niedziela – 23 kwietnia; II Niedziela Wielkanocna; Miłosierdzia Bożego

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Gołąbek

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Małgorzatę i Franciszka Cedzich, Antoninę i Antoniego Nizioł, ++ dziadków Marię i Jana Paczuła, Marię i Antoniego Cedzich, Gertrudę i Pawła Kauf, Joannę i Walentego Nizioł, ++ szwagrów Józefa Wanglorz i Piotra Dawid oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 Za ++ rodziców Jana i Katarzynę Bugiel, braci Józefa i Jana, bratową Monikę, siostrę zakonną Elifę, Pawła i Anielę Wycisło, brata Erwina i szwagra Wernera

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo do miłosierdzia Bożego ( II )


1. Gorące Bóg zapłać za aktywne i pobożne uczestnictwo w Triduum Paschalnym

2. Jutro drugi dzień świąt; kolekta przeznaczona będzie na Katolicki Uniwersytet Lubelski

3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na potrzeby Caritas naszej opolskiej diecezji oraz do puszek – na potrzeby mieszkańców Peru – poszkodowanych przez lawiny błotne

4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Szymon Wilkowski i Małgorzata Wczelik z Krakowa – zapowiedź III; Monika Ciupka z Zalesia Śląskiego i Roman Sosada z Opola – zapowiedź II oraz Dawid Schablitzki z Lichyni i Agata Schablitzki zd. Ogar z Leśnicy – zapowiedź II

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do świąt wielkanocnych. W nowym tygodniu o przygotowanie kościoła prosimy rodziny – z ul XV – lecia, nry 1/1, 1/2 i 7; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 12, 16 i 18