Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 17 – 23 kwietnia 2023 r.

Poniedziałek – 17 kwietnia

6.45 Za ++ rodziców Annę i Alfonsa Bienia, ich rodziców i rodzeństwo, synów Jerzego, Joachima i Antoniego Bienia, Dariusa Kilos, Alfreda Marek, Wiktorię i Wiktora Ledwig oraz za ++ z pokrewieństwa Bienia, Imiela, Marek i Kałuża

Wtorek – 18 kwietnia

6.45 Za ++ Marię i Eryka Rudzki, Albinę, Elżbietę i Antoniego Gnielka oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Rudzki, Gnielka, Kiołtyka i Kołodziej

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Edwarda i Annę Prudło, braci Joachima i Józefa, za ++ z rodzin Prudło, Rusin i Gabor oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Środa – 19 kwietnia

6.45 Za + żonę Janinę Makosz, jej rodziców Ernesta i Wandę Bick, ich syna Józefa, Helenę i Franciszka Makosz oraz za ++ z pokrewieństwa

7.15 Za + Hermana Myśliwiec w miesiąc po śmierci

Czwartek – 20 kwietnia

17.00 Msza św. szkolna. Za + Marcina Fedyczkowskiego w 6 rocznicę śmierci  ( Ch. )

Piątek – 21 kwietnia

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + Gertrudę Bugiel, jej męża Konrada, ich rodziców Katarzynę i Stefana Miozga, Marię i Pawła Bugiel, wnuka Grzegorza Kandziora, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Bugiel i Miozga oraz za + ks. Czesława Gaca

18.30 Za ++ Jana i Marię Daniel, Augustynę i Józefa Płóciennik, Genowefę i Gerarda Mróz, Kazimierza Rzeszotek, Mariannę i Jorga Morawietz, za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich, Flajszer, Płuciennik, Mróz i Rzeszotek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 22 kwietnia

7.00 Za + Emanuela Madaler, jego ++ rodziców i rodzeństwo, bratową, szwagrów, szwagierki i teściów, za ++ z rodzin Madaler, Majnusz i Blaut oraz za ++ kapłanów i siostry zakonne

7.30 Za ++ Magdalenę i Zdzisława Kondracki, ich rodziców i rodzeństwo, Józefa Szołtysek, rodziców i rodzeństwo, Irenę i Józefa Walczyk, Krystynę i Waltra Dreja, Elżbietę Ilnicki, Marię i Hermana Knop, rodziców i rodzeństwo, córkę Klarę, zięciów Stefana, Franciszka, Jana i Jerzego, Annę i Józefa Kaiser rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z rodzin Kwoczała i Weszka

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce

Niedziela – 23 kwietnia; III Niedziela Wielkanocna

7.00 Za ++ rodziców Marię i Piotra Kiedos, Alfreda Burzan, za + siostrę Urszulę, jej męża Alfreda oraz za ++ z rodzin Kiedos, Grzywocz, Pogoda i Burzan

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Larisz

10.30 Do Bożej Opatrzności i Anioła Stróża, o zdrowie dla rocznego dziecka Łukasz Szefer, rodziców, chrzestnych, braci i dziadków oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę MBNP z okazji 60 – tej rocznicy urodzin Krystyny

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory wielkanocne  ( I )


  1. Naszym świeżo bierzmowanym parafiankom i parafianom gratulujemy kolejnego religijnego awansu oraz życzymy dalszego, radosnego i wytrwałego udziału w życiu wspólnoty świętego Kościoła
  2. W ubiegłą środę, w Lichyni, rozpoczęliśmy prace przy wymianie posadzki wejścia do kościoła
  3. Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj na potrzeby Caritas naszej diecezji
  4. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii 
  5. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Angelika Kroker z Zalesia Śląskiego i Mateusz Gawlik z Suchodańca – zapowiedź III
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strażackiej nry  4, 5 i 6 ;   z Lichyni – ul. Ogrodowej, nr 1 oraz blok D, m. 2 i 3