Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 17 – 23 lutego 2014 r.

Poniedziałek – 17 lutego

7.00 Za ++ Teresę i Pawła Paterok, Józefa i Annę Paterok, Mateusza i Elżbietę Sosnowski, trzech synów, dwie córki, zięcia i za ++  z tych pokrewieństw

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Pawła z okazji 85 – tej rocznicy urodzin

Wtorek – 18 lutego

7.00 Za ++ rodziców Józefa i Matyldę Pawelczyk, siostrę Lidię oraz za ++ z pokrewieństwa  Pawelczyk  i  Bryłka

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Tudyka

Środa – 19 lutego

7.00 Za + Jana Majnusz, Józefa Proksza, ich rodziców i rodzeństwo, szwagra Jana, za wszystkich ++       z rodzin Krawiec, Majnusz, Przybyła i Wilkowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 20 lutego

7.00 Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Kroker, Marię i Józefa Cedzich, dziadków  z obu stron,     siostrę zakonną Elifę, Jana Daniel, Ernesta Panek, Teodora Prusko, Teresę i Franciszka Majnusz, Genowefę i Gerarda Mróz, Marię Kalisz, za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich i Mróz  oraz za dusze czyśćcu cierpiące

13.00 Pogrzeb śp. Bernarda Madaler z ul. Św. Jadwigi ( 88 l. )

Piątek – 21 lutego

7.00 Za ++ rodziców Pawła i Gertrudę Nowak, Józefa i Jadwigę Marek, ich rodziców i rodzeństwo, Stanisławę Nowak, Wilhelminę Paterok, Henryka Wieczorek oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak  i  Marek

17.00 Lichynia. Za ++ Marię Kalla, Józefa Poloczek oraz za ++ z pokrewieństwa Kalla i Poloczek

Sobota – 22 lutego; święto Katedry św. Piotra Apostoła

7.00 Za + Konrada Majnusz, ++ Katarzynę i Romana Jałowy, ich rodziców i rodzeństwo, + Bernarda Waloszczyk, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela – 23 lutego; VII Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Karola i Franciszkę Imiela, córki, synów i zięciów

9.00 Lichynia. Za + żonę Monikę Zeizig, rodziców  z obu stron, brata Engelberta, jego żonę Helenę, cztery siostry i Teresę Zeizig

10.30 Za + Franciszka Smarzoch w 1 rocznicę śmierci


1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )

2. W sobotę święto Katedry św. Piotra; zachęcam do gorliwszej modlitwy w tym dniu w intencji Papieża

3. Rozpoczynamy czas ferii zimowych. Pamiętajmy również w tym czasie o naszych obowiązkach religijnych i szlachetnym – codziennym życiu chrześcijańskim gdziekolwiek będziemy przebywać

4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy   o  to  rodziny – z  ul. XV – lecia,  nry  22, 24 i 28;     z  Lichyni – ul. Wolności,  nry  24, 26 i 28