Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 17 – 23 maja 2021 r.

Poniedziałek – 17 maja

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Konrada Bugiel, żonę Gertrudę, ++ rodziców, rodzeństwo, wnuka Grzegorza Kandziora i za wszystkich ++ z pokrewieństwa

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + syna Adriana, rodziców Jadwigę i Jana, brata Ryszarda, rodziców Wincentego i Helenę, ich synowe, zięcia i wnuków, za ++ z rodzin Izbicki, Kociok, Marek i Kałuża  oraz za ++ Michała i Ernesta Żyłka

Wtorek – 18 maja

9.00 Pogrzeb śp. Joachima Bienia z Popic   ( l. 69 )

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Marię i Franciszka Fleischer, Andrzeja i Jadwigę Krupa oraz za ++ z rodzin Fleischer, Filusz, Rudner i Krupa

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej, z podziękowaniem  za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w intencji rodziny Wieczorek

Środa – 19 maja

6.45 Za + Mariana Kawka w miesiąc po śmierci

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Helenę Gołasz, męża Jana oraz za ++ pokrewieństwa z obu stron – od szwagra Juliana z rodziną

Czwartek – 20 maja

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego ++ rodziców i rodzeństwo, Jadwigę Konieczko, zaginionego ojca Franciszka, bratową Irenę, bratanka Krzysztofa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Tiszbierek, Konieczko i Kubicki

Piątek – 21 maja; wsp. św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w rodzinach Kozioł i Makosz oraz za ++ z rodzin Kozioł i Makosz

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Konstantego i Elżbietę Kandziora, Konrada i Gertrudę Bugiel, ich rodziców i rodzeństwo, wnuka Grzegorza, za ++ z rodzin Kandziora, Bugiel, Miozga i Musioł, Stefanię Dziuba, za ++ z rodziny Nowak oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 22 maja

7.00 Za + męża i ojca Joachima Piechaczek, jego brata Huberta, rodziców Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, ich syna Bernarda, dziadków z obu stron, ich dzieci, szwagierkę Mariannę, szwagra Edwarda, jego syna Krystiana, za ++ z rodzin Piechaczek i Jochem oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

8.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + męża i ojca Wernera Pawliczek, wnuka Patryka Hennek, rodziców Anielę i Pawła Wycisło, brata Erwina Wycisło, Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, ich dzieci, synową, zięciów i wnuki, za ++ z rodzin Pawliczek i Wycisło oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z kandydatami do bierzmowania klasy VIII – w małej salce

Niedziela – 23 maja; uroczystość Zesłania Ducha świętego; dzień adoracji Przenajświętszego Sakramentu w Zalesiu Śląskim

7.00 Za ++ Wiktorię i Karola Jeleń, syna Huberta, + matkę chrzestną Annę Paruzel, Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Norberta i Annę Jochem oraz za ++ z pokrewieństwa Jeleń, Paruzel i Jochem

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Małgorzatę i Franciszka Cedzich, Antoninę i Antoniego Nizioł, siostrę Elżbietę i Piotra Dawid, Józefa Wanglorz, za + ks. Czesława Gaca oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 50 – lecia ślubu w intencji Bernarda i Teresy

11.30 – 15.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo majowe   ( I )      


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej
  3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Nikola Tiszbierek i Rafał Swaczyna z Zalesia Śląskiego; Anita Fedyczkowski z Zalesia Śląskiego i Artur Suchy z Krobusza; Patryk Bryłka z Popic i Karolina Leicht z Baligrodu – zapowiedź I
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 55, 67  i 69;   z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 37, 41 i 43