Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 17 – 23 marca 2014 r.

Poniedziałek – 17 marca

6.45 Za + Pawła Pilch w 2 rocznicę śmierci

17.00 Lichynia. Za + Franciszka Daniel, rodziców Alfreda i Marię Daniel, Józefa i Marię Mikołaszek oraz za ++ Elżbietę i Bernarda Skoluda

18.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Krzysztofa z okazji 18 – tej rocznicy urodzin

Wtorek – 18 marca

6.45 Za + ks. Hermana Piechota w 8 rocznicę śmierci    ( wujka ks. Proboszcza )

17.00 Lichynia. Za + Ericha Moszko w 10 rocznicę śmierci,  ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo  i za + Wilhelma Kolonko

Środa – 19 marca; uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za ++ Józefa i Joannę Kołodziej, dwóch synów Józefa i Franciszka, rodziców z obu stron, ich dzieci, za ++ Jana i Marię Bochynek, rodziców i rodzeństwo, za + Marka Kopa oraz za wszystkich ++  z pokrewieństwa Kołodziej, Cedzich i Bochynek

7.15 Za + Gertrudę Kawka w 1 rocznicę śmierci

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo św. Józefa, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mężczyzn Lichyni i Zalesia Śląskiego

Czwartek – 20 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + męża i ojca Huberta Adamik, jego rodziców, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców Gerharda i Joannę Mazura, ich rodziców i rodzeństwo, synową Anielę, za + ojca Bronisława Lesikiewicz, za wszystkich ++ z tych pokrewieństw, za ++  z rodzin Azarczyk, Trenczek i Gosch, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące ( Ch. )

Piątek – 21 marca

17.00 Lichynia. Za + męża Waltera Wolowski, syna Józefa, rodziców z obu stron, ++ dzieci,  za ++ Pawła i Gertrudę Makosz oraz za ++  z pokrewieństwa Zlotoś i Sojka

18.30 Za ++ rodziców Joannę i Józefa Majnusz, Marię i Bolesława Wójcik, ich dzieci Julię, Stanisława     i Tadeusza, zięcia Henryka, ++ dziadków, chrzestnych Helenę Hylla, Alojzego Gasz i Jana Słaboń, za ++ z pokrewieństwa Wójcik, Majnusz, Gasz i Słaboń, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

Sobota – 22 marca

7.00 Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego ++ rodziców i rodzeństwo, Jadwigę Konieczko, zaginionego ojca Franciszka, + synową Irenę oraz za wszystkich ++ z rodzin Tiszbierek, Konieczko  i Kubicki

16.00 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z okazji urodzin Eryki i Krystiana

Niedziela – 23 marca; III Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za + Jadwigę Jochem, męża Pawła, dwóch synów Maksymiliana i Gerarda, rodziców Jerzego  i Walburgę Lipok, Anielę Grabowską i za wszystkich ++ z pokrewieństwa

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helenę i Jana Swoboda, siostrę Gabriele oraz za ++ z pokrewieństwa Swoboda, Jochem i Dada

10.30 Do Bożej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Kroker

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne ( I )


1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )

2. W przyszła niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na Dzieło Pomocy Misyjnej „Ad Gentes”; kolekta z tego dnia przeznaczona będzie na budowę i konserwację diecezjalnych obiektów sakralnych

3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Paweł Giersch z Zalesia Śląskiego i Justyna Podgrocka z Kędzierzyna ( Pogorzelec ).  Zapowiedź I

4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o  to  rodziny – z ul. XV – lecia,  nry  58, 60 i 62;       z  Lichyni – ul. Daszyńskiego,  nry  68, 70 i 72