Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 17 – 23 października 2016 r.

Poniedziałek – 17 października; wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

17.00 Różaniec i Msza św. Za ++ Jana i Jadwigę Majnusz, ich rodziców i rodzeństwo, syna, synową, trzech zięciów, Józefa i Annę Golly, ich rodziców i rodzeństwo, synów, córki, zięcia i wnuczkę, Bertę Paździor, Zofię Majnusz, za ++ z pokrewieństwa Majnusz, Golly i Jalowy oraz za dusze w czyśćcu cierp.

Wtorek – 18 października; święto św. Łukasza Ewangelisty

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + męża Władysława Bargiel, rodziców z obu stron, syna Leszka, córkę Janinę, zięciów Gintra i Pawła, siostrę Annę i braci z żonami

1830 Różaniec i Msza św. Za + Annę Klemczak oraz za ++ z rodzin Słupina i Termin

Środa – 19 października

17.00 Różaniec i Msza św. Za ++ Klarę i Konstantego Vogel, synów Wincentego i Karola, synowe Marię i Stefanię, Gertrudę i Antoniego Nierle, syna Józefa, Annę i Jana Miller, Jadwigę i Jana Waloszek, Pawła Giebel oraz za ++ z rodzin Vogel, Jochem, Nierle i Szablicki

Czwartek – 20 października; wsp. św. Jana Kantego, prezbitera

17.00 Różaniec i Msza św. Za + syna Joachima Imiela, Zofię i Sebastiana Marek, ich syna, córki i zięciów, Elżbietę i Gerharda Imiela, ++ dzieci, zięcia, dziadków z obu stron, za wszystkich ++ z rodzin Imiela, Marek, Nowak i Pinkawa oraz za dusze opuszczone

Piątek – 21 października; wsp. bł. Jakuba Strzemię, biskupa

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + Pawła Szablicki, jego rodziców Pawła i Jadwigę, ++ teściów, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Ericha Szefer, braci Henryka i Oswalda, siostrę Martę, ich rodziców Maksymiliana i Marię Szefer, za ++ Emanuela i Józefa Socha, córki Gertrudę i Teresę, synów Józefa i Alojza, za ++ z pokrewieństwa Szefer, Socha, Mateja i Wieczorek, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 22 października; wsp. św. Jana Pawła II, papieża

7.00 Za + Andrzeja Kocurek

8.00 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Tadeusza i Genowefę Kobiałka, ich rodziców i rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa, za ++ Mirosławę Borowiec i Stefanię Dziuba, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu c.

Niedziela – 23 października; XXX Niedziela Zwykła

7.00 Za + syna Andrzeja Grewe, męża Adolfa oraz za ++ z rodzin Grewe i Pawliczek

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności i MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, pomoc i zdrowie w rodzinie Paczuła oraz za ++ rodziców Marię i Jana Paczulla, brata Jerzego, rodziców Marię i Stefana Jaskóła

10.30 Za ++ rodziców Jana i Albinę Haronska, ich dzieci, Bertę Paździor, Jana i Marię Hyla, ich dzieci i za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Lichynia. Różaniec święty


1. Bóg zapłać za ofiary złożone na „Fundację Nowego Tysiąclecia” (771, 17 zł.); także za podpisy popierające otwarcie procesu beatyfikacyjnego bpa Józefa Marcina Nathana, założyciela Miasteczka Miłosierdzia w Branicach

2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

3. Mocno zachęcam do udziału w różańcu i do zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy

4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła i otoczenia na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok C; z Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 7, 8 i 9a

* Gorące Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości odpustowych; szczególnie o. Antoniemu za przewodniczenie Mszy świętej i wygłoszenie budującego Słowa Bożego, księżom dekanatu i z poza dekanatu za przybycie, służbie liturgicznej, mariankom, pocztom sztandarowym, orkiestrze, parafianom, którzy przygotowali kościół i obejście kościoła, panom niosącym baldachim, paniom, które przygotowały przyjecie na plebanii; wszystkim dziękuję za zaangażowanie, obecność i modlitwę. Życzę spokojnego i radosnego świętowania naszego odpustu