Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 17 – 23 sierpnia 2015 r.

Poniedziałek – 17 sierpnia; uroczystość św. Jacka, głównego patrona metropolii górnośląskiej

7.00 Za + męża i ojca Huberta Adamik, jego rodziców i krewnych, za ++ kapłanów i siostry zakonne oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 18 sierpnia

7.00 O opiekę Matki Bożej i dalsze błogosławieństwo w intencji rodziny Golly oraz za + ojca Jana Strzelczyk, rodziców Jerzego i Marię Golly

18.30 Lichynia. Za ++ rodziców Oskara i Łucję Gasz, Elżbietę i Jerzego Szopa, za ++ dziadków z obu stron, za ++ z rodzin Pyka, Gasz, Szopa i Michalik oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny

Środa – 19 sierpnia

7.00 Za ++ Marię i Eryka Rudzki, Albinę, Elżbietę i Antoniego Gnielka, za ++ z pokrewieństwa Rudzki, Gnielka, Kioltyka i Kołodziej

12.00 Zalesie Śląskie. Ślub konkordatowy Mireli Izbickiej i Janusza Jagiela

Czwartek – 20 sierpnia; wsp. św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

7.00 Za żyjących i zmarłych parafian

Piątek – 21 sierpnia; wsp. św. Piusa X, papieża

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Majnusz

18.30 Lichynia. Za ++ rodziców Teresę i Henryka Kałuża oraz za ++ z pokrewieństwa Kałuża, Malaka i Cholewa

Sobota – 22 sierpnia; wsp. Najświętszej Maryi Panny Królowej

7.00 Za + Alojzego Ciupka, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ Paulinę i Józefa Nowak, Agnieszkę Nowak, ich rodziców i rodzeństwo, Stefana Chowaniec, córkę Sylwię, Małgorzatę Glombik, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak, Ciupka, Duda i Mróz oraz za ++ kapłanów

Niedziela – 23 sierpnia; XXI Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka Malik, syna Kurta, Józefa Kapica, Wiktorię i Karola Jeleń, za wszystkich ++ z rodzin Malik i Jeleń oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Jana Paczuła, męża Franciszka Cedzich oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Cedzich, Paczuła, Szablicki, Nizioł, Dawid i Wanglorz

10.30 Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Majnusz oraz za ++ Agnieszkę i Konrada Cholewa


1. Jutro w poniedziałek – przed kościołem św. Jacka w Opolu, o godzinie 8.30 – rozpoczęcie 39 pieszej pielgrzymki opolskiej na Jasną Górę

2. Gorąco zachęcam naszych ministrantów, ministrantki, lektorów, lektorki, kantorów i kantorki do udziału w dwudniowej pielgrzymce na Górę św. Anny w dniach 25 – 26 sierpnia. Zapisy w zakrystii do 19 sierpnia, czyli do środy. Koszty pokryte będą z budżetu służby liturgicznej. Przewozem dzieci i młodzieży zajmują się rodzice. Pielgrzymka marianek : 25 – 27 września, na podobnych zasadach

3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

4. Przeżywamy czas urlopów i wakacji; pamiętajmy zawsze i wszędzie o naszych chrześcijańskich obowiązkach; zwłaszcza o codziennej modlitwie, niedzielnej i świątecznej Mszy św., sakramencie pokuty, czytaniu Pisma św. i katolickiej prasy

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 104, 106 i 110; z Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 2, 3 i 4