Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 17 – 23 września 2018 r.

Poniedziałek – 17 września

6.45 Za + ojca Pawła Pilch, teścia Pawła Hadrian, ++ Jana i Krystynę Wiatr oraz za wszystkich ++  z  rodzin  Pilch,  Hadrian  i  Wiatr

Wtorek – 18 września; święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

6.45 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Matuszek oraz za + ojca Jana

17.00 Lichynia. Za + Franciszka Prusko, rodziców Józefa i Mathilldę Drońka, brata Jakuba, Marię i Agnieszkę oraz za ++ z rodziny Drońka

Środa – 19 września

6.45 Za + Jerzego Malcherczyk, jego rodziców Martę i Józefa, siostrę Gertrudę, rodziców Annę i Emanuela Szczeponek, siostry Hildegardę i Elżbietę, braci Jerzego i Gintra, szwagrów Herberta, Helmuta, Gerharda, Richarda i Stanisława, za ++ Elżbietę i Mieczysława Sopel, za ++ z pokrewieństwa    i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 20 września; wsp. św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong    Hasang i Towarzyszy

17.00 Msza św. szkolna. Za + męża i ojca Rudolfa Kral, jego rodziców, za ++ Piotra i Jadwigę Skoluda, ich ++ dzieci, zięcia Alfonsa, Elżbietę i Konstantego Kandziora, za ++ z pokrewieństwa Kral, Skoluda      i Strużyna oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  ( Ch. )

Piątek – 21 września; święto św. Mateusza, apostoła

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, za wstawiennictwem św. o. Pio,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Nizioł

18.30 Za + Józefa Ledwig w 1 rocznicę śmierci

Sobota – 22 września

7.00 Za + Gerharda Henkel, jego rodziców, siostrę, Józefa Matauszek, syna Krzysztofa, Julię, Albertynę    i Marcelego Flajszer, córki Łucję i Marię, synów Franciszka i Stefana, zięciów Jana i Henryka, wnuków Jana i Ryszarda oraz za ++ z pokrewieństwa

7.30 Za + Kornelię Paterok w miesiąc po śmierci

Niedziela – 23 września; XXV Niedziela Zwykła

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Goldberg

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Otylię i Leona Makosz, Adolfa i Karolinę Wydra, siostrę Jadwigę oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za + syna Dawida Cedzich, rodziców Lidię i Herberta oraz za ++ z rodzin Cedzich i Klose

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory niedzielne  ( I )


  1. Bóg zapłać mieszkańcom Lichyni za zorganizowanie i uświetnienie uroczystości dożynkowej; także za złożone dary i ofiary na potrzeby sióstr zakonnych z Góry św. Anny – zabiorą je dzisiaj, zaraz  po  nieszporach
  2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )
  3. Na Górze św. Anny – za tydzień – dożynki diecezjalne
  4. W zakrystii można nabywać piękne kalendarze na nowy 2019 rok : diecezjalne, dożynkowe i misyjne – po 6 zł.
  5. Pielgrzymka marianek na Górę św. Anny odbędzie się w dniach 28 – 30 września ( piątek, sobota i niedziela ) ; zapisy, jeszcze dziś, w zakrystii
  6. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Janusz Szablicki z Lichyni i Agata Miczka z Głogówka   –  zapowiedź  III
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to  rodziny  –  z  Popic,  nry 5a, 6  i 6a;      z  Lichyni  –  ul. Daszyńskiego,  nry  53a,  55  i  59