Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 18 – 24 czerwca 2018 r.

Poniedziałek – 18 czerwca

6.45 Za + męża Gintra Cholewa, jego rodziców Jana i Paulinę, ich córkę Elżbietę z mężem Grzegorzem, ich synów Hainricha, Wilibalda i Rudolfa, Różę Cholewa, za ++ rodziców Matyldę i Józefa Skóra, Rudolfa i Gerarda Kaszta, Wilibalda Benedikt, Brygidę i Pawła Kulpok oraz za ++ z tych pokrewieństw

Wtorek – 19 czerwca

6.45 Za ++ Katarzynę i Marcina Greif, syna Jana, żonę Edith, Lucjana Madaler, za + Marcina Fedyczkowski, za ++ kapłanów, siostrę Florydę i za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Jana i Emilię Majnusz, Jana i Elżbietę Makosz, siostrę Krystynę, brata Jana i za ++ z pokrewieństwa

Środa – 20 czerwca; wsp. św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

6.45 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Cedzich, córkę Teresę, syna Franciszka, jego żonę Małgorzatę, za ++ Teresę i Pawła Paterok, za ++ Elżbietę Socha i brata Jerzego, za ++ Anielę Grabowski, Ignacego Paterok, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

7.15 Za + Joachima Paterok w miesiąc po śmierci

Czwartek – 21 czerwca; wsp. Najświętszej Maryi Panny Opolskiej

6.45 Za ++ rodziców Jana, Joannę i Waleskę Stanusz, ich dzieci i wnuki, synowe i zięciów, Gertrudę Brudziński, siostry Gallus, Georga i Joannę Jungnitsch oraz za ++ z rodzin Stanusz i Kolloch

Piątek – 22 czerwca

9.00 Zalesie Śląskie. Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców

10.00 Pogrzeb śp. Antoniego Bąk z ul. Strzeleckiej  ( l. 58 )

17.00 Lichynia. Za + Marię Barcz, poległego męża Emila oraz za ++ z rodzin Drońka i Ogaza

18.30 Za + Ericha Szefer, braci Henryka, Józefa i Oswalda, siostrę Martę, rodziców Maksymiliana i Marię Szefer, za ++ Emanuela i Józefę Socha, ich rodziców, dwie córki Gertrudę i Teresę, dwóch synów     Józefa i Alojza, synowe Matyldę i Margotę, za ++ z pokrewieństwa Szefer, Socha, Nowak i Mateja,  za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 23 czerwca; Dzień Ojca

7.00 Za + matkę Gertrudę Frychel, jej siostrę Annę, ich rodziców oraz za ++ z rodzin Frychel, Krupa, Piechota, Pawliczek i Grewe

11.00 Ślub konkordatowy Marzeny Modrzejewskiej i Mateusza Klimas

12.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Elizabeth i Alfreda Leszczyna z okazji 60 – tej rocznicy ślubu

Niedziela – 24 czerwca; uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Gołąbek

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helenę i Jana Swoboda, siostrę Gabrielę, za ++ z pokrewieństwa Swoboda, Jochem i Dada oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla księdza proboszcza Teodora Smiatka z okazji 25 – tej rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich


  1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )
  2. Gorąco dziękujemy całej służbie liturgicznej za sumienną posługę przy ołtarzu i wszystkim, którzy ją w tej pięknej posłudze wspomagają. Niech Pan Bóg i Matka Boża darzą was zawsze swoją czułą opieką
  3. W przyszłą niedzielę będę razem z wami obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa. Gorąco wszystkich zachęcam do udziału, modlitwy i wyśpiewania uroczystego Te Deum Laudamus
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Wioletta Koszucka z Zalesia Śląskiego i Rafał Kabelis – Szostakowski ze Strzelec Opolskich – zapowiedź III
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok B, m. 6, 7 i 8 ;      z Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 7, 9 i 9a