Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 18 – 24 grudnia 2023 r.

Poniedziałek – 18 grudnia

16.30 Lichynia. Roraty. Za + ojca Zygfryda Lattka oraz za ++ z rodzin Lattka, Drewniok, Adamiec i Skóra

18.00 Roraty. Za ++ rodziców Antoniego i Zuzannę Bugiel, dziadków z obu stron, Antoniego i Helenę Kandzior, ich rodziców i rodzeństwo, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Bugiel, Knapik, Kandzior i Klosa oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 19 grudnia

16.30 Lichynia. Roraty. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie przez pośrednictwo Matki Najświętszej i św. Józefa w intencji rodzin Hadasik, Miczka, Nowak i Gorgosz oraz za ++ Magdalenę, Pawła i Martę Hadasik, Marię i Gerarda Miczka, Małgorzatę i Romana Gorgosz, księży Czesława Gaca i Henryka Pasieka, wujka Bernarda Smith, za wszystkich ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Nowak, Gorgosz, Dejnert i Kopacz

18.00 Roraty. Za + Emanuela Madaler, jego rodziców, rodzeństwo, teściów, bratową, szwagierki i szwagrów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa – 20 grudnia

17.00 Roraty. Za + Jana Kiołtyka, Łucję, Hermana, Rudolfa i Krystiana Jaskóła, dziadków z obu stron, Marię i Ewę Izbicki, Hiltrudę, Wernera i Richarda Moszko, Irenę Trznadel, Gertrudę Jaskóła oraz za ++ z rodzin  Kiołtyka i Jaskóła

Czwartek – 21 grudnia

17.00 Roraty. Za ++ rodziców Hugo i Gertrudę Cedzich, ojca Kazimierza Woźniok, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek – 22 grudnia

10.00 Pogrzeb śp. Norberta Malcherczyk z ul. Powstańców Śląskich  ( l. 62 )

16.30 Lichynia. Roraty. Za + męża i ojca Jana Poloczek oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.00 Roraty. Za + ojca Alfreda Marek, Wiktorię i Wiktora Ledwig, Annę i Alfonsa Bienia, ich rodziców i rodzeństwo, synów Jerzego, Joachima i Antoniego Bienia, Dariusza Kilos oraz za ++ z pokrewieństwa Marek, Kałuża, Bienia i Imiela

Sobota – 23 grudnia

7.00 Za ++ Annę i Pawła Pinkawa, ich rodziców, wnuka Łukasza, Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, ich dzieci oraz za ++ z rodzin Pinkawa i Pawliczek

8.00 Roraty. Za + męża i ojca Grzegorza Koszuckiego, rodziców i teściów, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

16.00 Zalesie Śląskie. Przedświąteczna spowiedź św.

Niedziela – 24 grudnia; IV Niedziela Adwentu; wigilia Bożego Narodzenia

7.00 Za żyjących i zmarłych dobrodziejów i ofiarodawców naszej parafii

9.00 Lichynia. Za + żonę Magdalenę Paterok, rodziców Józefa i Adelhaid Paterok, teścia Ernesta Mojza, dziadków Mojza, Paterok i Zug oraz za + Annę Ciupka

10.30 Za ++ rodziców Katarzynę i Jana Borek, Mariannę i Bronisława Wróbel oraz za ++ z pokrewieństwa Borek, Domerecki i Wróbel

15.00 Zalesie Śląskie. Pasterka dla dzieci i starszych naszej parafii. Za żyjących i zmarłych parafian. Po Mszy św. poświęcenie szopek i wizerunków Dzieciątka Jezus

21.00 Zalesie Śląskie. Pasterka. Za żyjących i zmarłych parafian, księży i siostry zakonne


  1. Gorące Bóg zapłać za zamawiane Msze św. na nowy rok kalendarzowy, za ofiary składane na ogrzewanie kościoła, wywóz śmieci z cmentarza i wodę; na Kościół na Wschodzie oraz na potrzeby naszej parafii 
  2. Dziękuję również wszystkim uczestnikom rorat; szczególnie dzieciom i młodzieży, którzy pięknie reprezentują nas na antenie Radia „Doxa”
  3. W zakrystii można jeszcze nabywać poświęcone opłatki na święta i zamawiać Msze św. na nowy rok
  4. W III tygodniu Adwentu obchodzimy kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin
  5. Mocno zachęcam do religijnego przeżywania wigilii i świąt, pielęgnowania budujących wiarę tradycyjnych, chrześcijańskich zwyczajów; także do odwiedzin osób samotnych, starszych i chorych w parafii i pokrewieństwie oraz do odwiedzin naszych zmarłych na cmentarzach
  6. Kolekta z pasterek przeznaczona będzie na Fundusz Obrony Życia, który obejmuje Dom Matki i Dziecka, Katolicki Ośrodek  Adopcyjny  i  Poradnię  Katolicką 
  7. Całą służbę liturgiczną naszej parafii, ministrantów, marianki, szafarzy Komunii świętej, członków rady parafialnej i organistów – proszę o odbiór „Dzieciątka” w zakrystii
  8. Bóg zapłać za  przygotowanie  kościoła  na  dzisiejszą niedzielę. W  nowym  tygodniu  prosimy o to rodziny      – z ul. Leśnickiej, nry 1, 2 i 3;   z Lichyni – ul. Wolności, nry 8, 11 i 14                * Gość Niedzielny – artykuł o naszej parafii