Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 18 – 24 listopada 2013 r.

Poniedziałek – 18 listopada; wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

6.45 Za ++ rodziców Gedeona i Gertrudę Motyczka, dziadków z obu stron, ich rodzeństwo oraz za ++     z pokrewieństwa Motyczka i Przybyła

17.00 Lichynia. Za + Marię Jędrzejko w miesiąc po śmierci

Wtorek – 19 listopada; wsp. bł. Salomei, zakonnicy

6.45 Za + Jana Majnusz, Józefa Proksza, ich rodziców i rodzeństwo, szwagra Jana, za wszystkich ++  z rodzin Krawiec, Majnusz, Przybyła i Wilkowski oraz za dusze  w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Annę i Tomasza Makosz, dwóch zięciów oraz za ++ z pokrewieństwa Duda i Makosz

Środa – 20 listopada; wsp. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

6.45 Za + Konrada Majnusz, Katarzynę i Romana Jałowy, ich rodziców i rodzeństwo, za + Bernarda Waloszczyk, ++  z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

7.15 Za ++ Elżbietę i Władysława Wilkowski, syna Jana oraz za wszystkich ++ z rodzin Wilkowski, Majnusz, Szczepaniak i Strzelczyk

Czwartek – 21 listopada; wsp. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ ojców Gerharda Henkel i Józefa Matauszek oraz za ++   z  pokrewieństwa  ( Dz. )

Piątek – 22 listopada; wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + Henryka Bienia, żonę Urszulę, córkę Teresę, starzyków  i za ++ z pokrewieństwa

18.30 Za ++ z rodzin Majnusz, Pecnik, Chlebik i Chryst oraz za dusze  w czyśćcu cierpiące

Sobota – 23 listopada

7.00 Za ++ rodziców Alojzego i Helenę Ledwig, ich syna Pawła, synową Annę i wnuka Waltra Gajowieckiego

11.00 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Emilii z okazji 80 – tej rocznicy urodzin i wnuka Dastina     z okazji 16 – tej rocznicy urodzin

Niedziela – 24 listopada; uroczystośc Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

7.00 Za ++ Marię i Alfonsa Tiszbierek, ich rodziców i rodzeństwo, ++ Franciszka i Joachima Kiehl,  za wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ Franciszka i Juliannę Gabor, poległego syna Franciszka, + męża Pawła Stain, ++ rodziców Stefanię i Jana Tulik, brata Józefa Tulik, żonę Hildegardę Tulik oraz za ++ z rodzin  Tulik i Gabor

10.30 Za + Alojzego Ciupka, jego rodziców i rodzeństwo, Paulinę i Józefa Nowak, Agnieszkę Nowak, ich rodziców i rodzeństwo, Stefana Chowaniec, córkę Sylwię, Małgorzatę Glombik, za wszystkich ++      z pokrewieństwa Nowak, Ciupka, Duda i Mróz oraz za ++ kapłanów

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory ( II )


1. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )

2. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza. Zachęcam do życzliwości, tym bardziej, że koszta z tym związane z roku na rok wzrastają. Bóg zapłać za wszelkie wyrazy odpowiedzialności i życzliwości wobec naszej parafii

3. W przyszłą niedzielę w kościele seminaryjno – akademickim w Opolu o godz. 11.00 odbędzie się doroczny Dzień Skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

4. Gorąco zachęcam do zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Leśnickiej, nry 14, 16 i 18;    z Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 2a, 1a/1 i 1b/1