Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 18 – 24 listopada 2019 r.

Poniedziałek – 18 listopada; wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

6.45 Za ++ rodziców Elżbietę i Władysława Wilkowski, brata Jana Wilkowski, Barbarę Biskup, Romana Biskup, dziadków z obu stron, ich dzieci, za wszystkich ++ z rodzin Wilkowski, Biskup, Bomba, Majnusz, Patoła i Przybyła

Wtorek – 19 listopada

6.45 Za + Alojzego Ciupka, jego rodziców Teodora i Teresę, trzech braci, Genowefę i Gerarda Mróz,     za ++ Józefa i Paulinę Nowak, Agnieszkę Nowak, ich rodziców i rodzeństwo, Stefana Chowaniec, córkę Sylwię, Marię Lucyga, Małgorzatę Glombik, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak, Ciupka, Duda i Mróz oraz za ++ kapłanów i siostry zakonne

17.00 Lichynia. Za + Marię Winkler w miesiąc po śmierci

Środa – 20 listopada; wsp. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

6.45 Za ++ Ignacego i Martę Lazarek, Jana i Augustynę Smarzoch, Gertrudę Grochla, dziadków z obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny

Czwartek – 21 listopada; wsp. ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

17.00 Msza św. szkolna. Za + męża i ojca Oswalda Szefer w 7 rocznicę śmierci oraz za ++ z  pokrewieństwa Szefer i Rochnia   ( Dz. )

Piątek – 22 listopada; wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ Cecylię i Henryka Bienia oraz za ++ z pokrewieństwa Bienia  i  Makosz

18.30 Za + męża Rufina Proksza, rodziców Elfrydę i Jana Majnusz, teściów Reginę i Józefa Proksza, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z rodzin Majnusz, Przybyła i Wilkowksi oraz za ++ kapłanów i dusze   w czyśćcu cierpiące

Sobota – 23 listopada

7.00 Za ++ rodziców Helenę i Alojzego Ledwig, ich synów Pawła i Józefa, wnuka Waltra Gajowiecki i za ++ z pokrewieństwa

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych ; o godz. 10.00 – III rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowania klasy VIII podstawówki i I klasy szkoły średniej – w  małej salce. Obecność obowiązkowa!

11.00. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i  błogosławieństwo  Boże  dla  Elżbiety  i  Antoniego  z  okazji  50  –  tej  rocznicy  ślubu

Niedziela – 24 listopada; uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

7.00 Za ++  Gerarda i Rudolfa Kaszta oraz za ++ z pokrewieństwa Kaszta i Skóra

9.00 Lichynia. Za + męża i ojca Franciszka Czakai, rodziców Marię i Maksymiliana Czakai, rodziców Erharda i Różę Smykała, brata Mariana, za ++  z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 Za + Emila Bylinowskiego, rodziców Juliannę i Jana, brata Mariana, za + matkę Łucję Pinkawa, zaginionego ojca Brunona, ich synów Adolfa i Pawła, synowe Annę i Halinę, za ++ dziadków   Emanuela i Agnieszkę Świerczek, Michała i Marię Pinkawa, matkę chrzestną Helenę, jej syna Horsta, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Bylinowski, Pinkawa i Świerczek, za ++ z rodzin Kalla, Kopietz i Durnaś  oraz  za  dusze  w czyśćcu cierpiące   

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory niedzielne  ( II )


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. odbędzie się zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej; w kościele seminaryjnym w Opolu Dzień Skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
  3. Zachęcam do dalszego zamawiania Mszy św. na nowy rok – są jeszcze wolne intencje
  4. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza; proszę o zrozumienie i zaangażowanie się
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 102, 104, 106 i 110;  z Lichyni – ul. Wolności, nry 18, 22 i 24