Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 18 – 24 maja 2015 r.

Poniedziałek – 18 maja

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Zofię i Jana, Józefa, Stanisławę, Katarzynę, Wawrzyńca, Agnieszkę, Marcina i Marię Sidor, Katarzynę, Józefa, Huberta i Józefa Tudyka  oraz za ++  z rodzin Sidor, Tudyka i Gołąbek

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Ericha Jochem, syna Norberta, Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, Erwina Wycisło, Adriana Izbicki, Karola i Franciszkę Imiela, ich córki, synów, synową i zięciów oraz za ++  z pokrewieństwa Imiela, Świerczek, Jochem i Kunze

Wtorek – 19 maja

16.00 Zalesie Śląskie.  Próba dla kandydatów na ministrantów i marianki. Gorąco zachęcam

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Joanny z okazji 90 – tej rocznicy urodzin.   Po Mszy św. próba dla kandydatów na ministrantów  i marianki.  Gorąco zachęcam

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Genowefę i Gerarda Mróz, za + Marię Kalisz oraz za ++ z pokrewieństwa Mróz, Kroker i Kalisz

Środa – 20 maja

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Elżbietę i Konstantego Kandziora, rodziców i rodzeństwo, wnuka Grzegorza, za ++ Amalię i Pawła Musioł, synów Huberta i Augusta, jego żonę Jadwigę, Gertrudę i Alberta Michalski oraz za ++  z rodzin Kandziora, Musioł, Nierychlo, Bezia, Kral, Bugiel i Jelito

Czwartek – 21 maja; wsp. św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Katarzynę i Marcina Greif,  syna Jana, jego żonę Edith, za  ++  z pokrewieństwa Greif, Nowak i Mróz, za ++ kapłanów, siostrę Florydę i dusze w czyśćcu  cierpiące.   W czasie Mszy św. uroczyste przyjęcie kandydatów do grona ministrantów i marianek

Piątek – 22 maja

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna. Za + Franciszka Fleischer, rodziców z obu stron     oraz za ++  z rodzin Filusz i Krupa. W czasie Mszy św. uroczyste przyjęcie kandydatów do grona   ministrantów  i  marianek

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Jana i Jadwigę Majnusz, ich rodziców i rodzeństwo, syna, synową   i zięciów, Józefa i Annę Golly, synów, córki, zięcia i wnuczkę, Bertę Paździor, Zofię Majnusz,   za ++ z rodzin     i pokrewieństw Majnusz, Golly, Przybyla i Jalowy oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 23 maja; dzień adoracji Przenajświętszego Sakramentu w Zalesiu Śląskim

7.00 Za + męża i ojca Joachima Piechaczek, jego brata Huberta, rodziców Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, rodziców, rodzeństwo, szwagierkę Mariannę Piechaczek, szwagra Edwarda Sładek, jego syna Krystiana,  za ++ z pokrewieństwa Piechaczek i Jochem, dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

7.30 Za + ojca Jana Duda, jego rodziców, Elżbietę Celt, Pawła i Agnieszkę Matuszek, Piotra i Stefanię Ratużny, ich syna Jana oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 Rozpoczęcie adoracji Przenajświętszego Sakramentu

15.00 Popice. Nabożeństwo majowe

17.00 Zakończenie adoracji Przenajświętszego Sakramentu

Niedziela – 24 maja; uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7.00 Za ++ rodziców Zuzannę i Antoniego Bugiel, dziadków  z obu stron, Antoniego i Helenę Kandzior, rodziców, siostrę Łucję, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Bugiel, Knapik, Kandzior i dusze opuszczone

9.00 Lichynia. Do Bożej Opatrzności i Anioła Stróża, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rocznego dziecka Pascala Gołąbek oraz  dla jego rodziców i chrzestnych

10.30 Do  Bożego Miłosierdzia, z prośbą o pokój duszy i światłość wiekuistą dla + męża i ojca Wernera Pawliczek w 3 rocznicę śmierci

15.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe


  1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby : poszkodowanych w Nepalu ( 1. 116. 50 ); na potrzeby naszej parafii i  za włączenie się w akcję zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD na Pomoc Kościołowi w Potrzebie
  2. W sobotę o godzinie 10.00 w katedrze opolskiej święcenia prezbiteratu. Pamiętajmy o księżach w modlitwie
  3. W przyszłą niedzielę na Górze św. Anny pielgrzymka górników i skalników
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Justyna Strużyna z Zalesia Śląskiego i Janusz Hajko ze Sławięcic;  zapowiedź I
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny –  z  ul. Kościuszki, nry 67, 69 i 71;    z  Lichyni –  ul. Wolności, nry 27, 32  i 34