Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 18 – 24 marca 2019 r.

Poniedziałek – 18 marca

6.45 Za + ks. Hermana Piechota w 13 rocznicę śmierci  ( wujka ks. Proboszcza )

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Oskara i Łucję Gasz, brata Joachima, rodziców Jerzego i Elżbietę Szopa, za ++ dziadków z obu stron oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie

Wtorek – 19 marca; uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za + Monikę Reiman w 1 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin Madaler i Piela

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo św. Józefa, o błogosławieństwo Boże i  zdrowie  dla  wszystkich  mężczyzn  z  naszej  parafii

Środa – 20 marca

6.45 Za ++ rodziców Marię i Teodora Pawliczek, synów Gerarda, Wilhelma i Alfreda, synowe Marię i Różę, Martę i Konrada Walden, synów Maksymiliana, Franciszka, Ryszarda i Konrada, synową Hildegardę, za ++ z pokrewieństwa Pawliczek, Walden, Vogel i Klama oraz za dusze w  czyśćcu  cierpiące

Czwartek – 21 marca 

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ Józefa i Joannę Kołodziej, synów Józefa i Franciszka, zięcia Alberta, rodziców z obu stron, rodzeństwo, za ++ Jana i Marię Bochynek, ich rodziców i rodzeństwo oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Cedzich i Bochynek   ( Dz. )

Piątek – 22 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Maksymiliana i Hildegardę Paczulla, Adolfa i Adelajdę Wilkens oraz za ++ z rodzin Paczuła i Wilkens 

18.30 Za + Ericha Szefer w 14 rocznicę śmierci, syna Arnolda, za ++ z pokrewieństwa Szefer i Socha, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 23 marca

7.00 Za + męża i ojca Józefa Sówka, rodziców Marcina i Walerię Sówka, Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, ich ++ dzieci, wnuków Andrzeja i Helmuta, synową Magdalenę, Rajmunda, Różę i Martina Lipok, Adolfa Grewe, Pawła Pinkawa, Teodora Niemiec, Mieczysława Gólczyńskiego, Jana Potempa oraz za ++ z rodzin Sówka, Pawliczek i Kaleta

15.00 Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Krystiana z okazji 30 – tych urodzin

Niedziela – 24 marca; III Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za ++ Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, syna Ericha i wnuka Norberta oraz za ++ z  pokrewieństwa  Jochem  i  Kunce

9.00 Lichynia. Za + ojca Maksymiliana Czakai, rodziców Erharda i Różę Smykała, brata Mariana, za ++  z pokrewieństwa oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za + matkę Marię w kolejną rocznicę śmierci, ojca Zbigniewa, teściów Józefa i Weronikę, brata Leszka, jego  +  żonę  Barbarę  oraz  bliskich  ++  z  rodzin  Korczyński,  Skrzydeł  i  Noszka

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne  ( I )


  1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej diecezji i misji świętych
  2. We wtorek uroczystość św. Józefa, oblubieńca Matki Bożej; zapraszam wszystkich mężczyzn parafii na  Mszę św.  w  Lichyni  –  ku  jego  czci
  3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na potrzeby naszej parafii ( … )
  4. Gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwach pokutnych Drogi krzyżowej i Gorzkich żali; za co  można  zyskiwać  odpust  zupełny; także  do składania  zalecek  za  zmarłych
  5. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Martyna Koziarska z Lichyni i Patryk Korczyński z Opola – zapowiedź I
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia,  nry  20/1, 20/2, 22 i 24;    z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry  31, 37 i 41
  7. Prosimy o zrobienie porządku na naszym cmentarzu – po wichurze