Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 18 – 24 października 2021 r.

Poniedziałek – 18 października; święto św. Łukasza, ewangelisty

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ Katarzynę i Józefa Tudyka, synów Józefa i Huberta, córkę Annę, jej męża Henryka, Jerzego Graif, dziadków z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.30 Różaniec i Msza św. Z okazji 18 – tych urodzin Mileny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny oraz o dary Ducha świętego potrzebne w dorosłym życiu

Wtorek – 19 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Marię i Alfreda Winkler, Emila i Marię Goły, dwóch synów oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Adama

Środa – 20 października; wsp. św. Jana Kantego, prezbitera

17.00 Różaniec i Msza św. Za + syna Joachima, jego matkę Katarzynę Imiela, Zofię i Sebastiana Marek,  + syna, córki i zięciów, Elżbietę i Gerharda Imiela, ++ dzieci, zięcia i dziadków z obu stron, za wszystkich ++ z rodzin Imiela, Marek, Nowak i Pinkawa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 21 października

17.00 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Tadeusza i Genowefę Kobiałka, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa, za ++ Mirosławę Borowiec i Stefanię Dziuba oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek – 22 października; wsp. św Jana Pawła II, papieża

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Elżbietę, Gertrudy i Bernarda Rudner, Annę i Jerzego Skoluda, siostrę Annę Stolorz oraz za wszystkich ++ z rodzin Rudner, Bugiel, Knop, Skoluda,  Głowania  i  Stolorz

18.30 Różaniec i Msza św. Za wszystkich ++ z rodzin Smarzoch, Lazarek i Samul oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny

Sobota – 23 października

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Huberta Jałowy z okazji 85 – tych urodzin

8.00 Różaniec i Msza św. Za ++ Piotra i Genowefę Paździor, Jadwigę Termin, Marię i Jerzego Golombek, za ++ z rodziny Tiszbierek  i dusze opuszczone

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi; o godz. 10.00 II rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowania klasy VIII szkoły podstawowej – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 24 października; XXX Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Wiktorię i Karola Jeleń, syna Huberta, matkę chrzestną Annę Paruzel, ++ Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Norberta i Annę Jochem oraz za ++ z pokrewieństwa Jeleń, Paruzel i Jochem

9.00 Lichynia. Za + męża i ojca Franciszka Czakai, za ++ teściów Marię i Maksymiliana Czakai, ++ rodziców Różę i Erharda Smykała, za + brata Mariana, jego żonę Gabrielę oraz za ++ z pokrewieństwa

10.30 Za + Alfreda Leszczyna, jego rodziców i rodzeństwo, Agnieszkę i Tomasza Mróz, zięcia Norberta, jego rodziców, za ++ z pokrewieństwa Leszczyna, Mróz, Majnusz i Kołodziej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Lichynia. Różaniec święty


  1. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby Misji świętych
  2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii
  3. Zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych i do zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy w zakrystii lub telefonicznie
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Krzysztof Strużyna z Zalesia Śląskiego i Patrycja Skóra z Ligoty Czamborowej – zapowiedź I
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła i otoczenia na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzelecka, blok A, m. 7, 8 ,10 i 12 z Lichyni – ul. Ogrodowa, blok c, m. 1i 2 oraz blok B, m. 1

* Gorące Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości odpustowej; szczególnie o. Lucjanowi za przewodniczenie Mszy świętej i wygłoszenie budującego Słowa Bożego, służbie liturgicznej, mariankom, pocztom  sztandarowym, orkiestrze, parafianom, którzy przygotowali kościół i obejście kościoła, panom niosącym baldachim; wszystkim dziękuję za zaangażowanie, obecność i modlitwę. Życzę błogosławionego  i radosnego świętowania naszego odpustu