Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 18 – 24 sierpnia 2014 r.

Poniedziałek – 18 sierpnia

7.00 Za + Alfonsa Termin, jego żony Annę i Weronikę, synów Bernarda i Franciszka, córki Wilhelminę   i Łucję, Antoniego i Katarzynę Chwałek oraz za ++  z rodzin Chwałek i Termin

18.30 Lichynia. Za + Marię Paczuła w miesiąc po śmierci

Wtorek – 19 sierpnia

7.00 Za + Emila Bylinowskiego, jego rodziców Juliannę i Jana, brata Mariana, za + matkę Łucję Pinkawa, zaginionego ojca Brunona, ich synów Pawła i Adolfa, synowe Annę i Halinę, za ++  z pokrewieństwa Bylinowski, Pinkawa i Świerczek, za ++  z rodzin Kalla, Kopietz i Durnaś, + matkę chrzestną Helenę i za dusze w czyśćcu cierpiące

18.30 Lichynia. Za ++ rodziców Oskara i Łucję Gasz, Elżbietę i Jerzego Szopa, ++ dziadków z obu stron, za ++ z rodzin Pyka, Gasz, Szopa i Michalik oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny

Środa – 20 sierpnia; wsp. św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

7.00 Za + Jana Tiszbierek, rodziców Antoniego i Klarę Tiszbierek, Jana i Franciszkę Witek, za ++  z rodzin Witek, Tiszbierek i Prusko oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek- 21 sierpnia; wsp. św. Piusa X, papieża

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Majnusz

Piątek – 22 sierpnia; wsp. Najświętszej Maryi Panny Królowej

7.00 Za ++ rodziców Marię i Piotra Ciupka, ich rodziców i rodzeństwo, Urszulę Nowara, za wszystkich ++ z rodzin Ciupka, Tiszbierek i Proksza oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.30 Lichynia. Za ++ rodziców Elżbietę i Bernarda Skoluda oraz za ++  z pokrewieństwa

Sobota – 23 sierpnia; wsp. św. Róży z Limy, dziewicy

7.00 Za ++ Gerharda, Alojzego i Marię Henkel, córkę Edeltrudę, Juliannę, Albertynę i Marcelego Flajszer, dwóch synów, córkę, zięciów, wnuka Jana, Józefa Matauszek i za ++  z pokrewieństwa

7.30 Za + Henryka Piontek w 22 rocznicę śmierci, jego żonę Łucję, za ++ rodziców Zofię i Jerzego Piontek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela – 24 sierpnia; XXI Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Agnieszkę i Franciszka Malik, syna Kurta, Józefa Kapica, Wiktorię i Karola Jeleń,  za ++  z pokrewieństwa Malik, Kapica i Jeleń, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Kocur oraz za ++ rodziców      i ojca Jana Kochel

10.30 Za + męża i ojca Huberta Adamik w 10 – tą rocznicę śmierci, jego rodziców i krewnych,  za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące


  1.  Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )
  2. Jutro z Opola wyrusza diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę; potrwa do soboty
  3. Dożynki parafialne odbędą się za dwa tygodnie – 31 sierpnia; suma dożynkowa o godzinie 10.30
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Michał Kandziora z Zalesia Śląskiego i Justyna Niewrzol z Polskiej Nowej Wsi – zapowiedź III
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy  o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok B, m.2, 3, 4 i 5;    z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 41, 43 i 45