Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 19 – 24 kwietnia 2022 r.

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy – 18 kwietnia

7.00 Za + Marcina Fedyczkowskiego w 5 rocznicę śmierci

9.00 Lichynia. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Marcina i Elżbiety z okazji 40 – tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinach Kandziora oraz za ++ Grzegorza, Elżbietę i Konstantego Kandziora, Gertrudę i Konrada Bugiel

Wtorek w oktawie Wielkanocy – 19 kwietnia

7.00 Za + żonę Janinę Makosz, jej rodziców Ernesta i Wandę Bick, ich syna Józefa, za ++ Helenę i Franciszka  Makosz  oraz  za  ++  z  pokrewieństwa

11.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Teresy i Kurta z okazji 50 – tej rocznicy ślubu

17.00 Lichynia. Za + męża Helmuta Duda, Gertrudę, Karola i Olgę Duda, rodziców Annę i Tomasza Makosz, siostrę, dwóch braci i bratanka

Środa w oktawie Wielkanocy – 20 kwietnia

6.45 Za + Mariana Kawka w 1 rocznicę śmierci

7.15 Za + Annę Harońska w 1 rocznicę śmierci i za ++ z pokrewieństwa

16.00 Zalesie Śląskie. I próba dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców

Czwartek w oktawie Wielkanocy – 21 kwietnia

9.30 Pogrzeb śp. Marii Malcherczyk z ul. Św. Jadwigi  (l. 91)

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Marię i Jana Daniel, Augustynę i Józefa Płuciennik, Genowefę i Gerarda Mróz, Kazimierza Rzeszotek, Mariannę i Jorga Morawietz oraz za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich, Flajszer, Płuciennik, Mróz i Rzeszotek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  ( Ch.)

17.45 Zalesie Śląskie. Próba dla kandydatów do bierzmowania klasy VIII podstawówki i I klasy szkoły średniej, połączona z sakramentem pokuty. Kandydaci przynoszą ze sobą książeczkę Drogę do nieba, kartę kandydata i świadectwo bierzmowania. Obecność obowiązkowa!

Piątek w oktawie Wielkanocy – 22 kwietnia; uroczystość bierzmowania

6.45 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Gołąbek

8.30 Lichynia. Za + Jerzego Tudyka – od rodziny Pawełczyk

16.00 Zdzieszowice, parafia p.w. św. o. Pio . Uroczystość bierzmowania kandydatów naszej parafii

Sobota w oktawie Wielkanocy – 23 kwietnia

7.00 Za ++ Annę i Franciszka Pszczelorz, synów Jana, Józefa i Pawła – jego żonę Jadwigę oraz za ++ z pokrewieństwa Pszczelorz i Pawliczek

7.30 Za + Marcina Konieczny w miesiąc po śmierci

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi w małej salce

17.00 Zalesie Śląskie. Próba przed I spowiedzią św. dla dzieci pierwszokomunijnych. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 24 kwietnia; II Niedziela Wielkanocna; Niedziela Miłosierdzia Bożego

7.00 Za ++ rodziców Wiktorię i Karola Jeleń, syna Huberta, matkę chrzestną Annę Paruzel, Gertrudę i Norberta Jochem oraz za wszystkich ++ z rodzin Jeleń, Paruzel i Jochem

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Maksa i Marię Czakai, Stefanię i Pawła Wyschka, ich rodziców i rodzeństwo, + brata Franciszka, za wszystkich ++ z pokrewieństwa, ks. Czesława Gaca i dusze w czyśćcu cierpiące                 

10.30 Za ++ rodziców Zofię i Tadeusza Grabiński, Marię i Zbigniewa Korczyński, rodzeństwo, szwagra Tadeusza    i bratową Barbarę, za ++ z rodzin Grabiński, Korczyński, Skrzydeł i Natyna oraz o błogosławieństwo Boże i  zdrowie w rodzinie

15.00 Lichynia. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego


  1. Gorące Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Triduum Paschalnego
  2. Jutro drugi dzień świąt; kolekta przeznaczona będzie na Katolicki Uniwersytet Lubelski
  3. Zakończyliśmy renowację „zapomnianych” figur: Dzieciątka Jezus, św. Agnieszki i św. Judy Tadeusza
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Sylwana Mróz z Zalesia Śląskiego i Robert Mika ze Strzelec  Opolskich  –  zapowiedź  III
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła i otoczenia do świąt wielkanocnych. W nowym tygodniu o przygotowanie  kościoła  prosimy  rodziny – z ul. Leśnickiej, nry 3, 4 i 5;    z Lichyni – ul. Ogrodowa, blok D, m. 4 oraz blok  C,  m. 1 i 2     * wystawa fotografii z Bożego Ciała pod kościołem parafialnym