Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 19 – 25 kwietnia 2021 r.

Poniedziałek – 19 kwietnia

6.45 Za + Janinę Makosz, ++ rodziców Helenę i Franciszka Makosz, Ernesta i Wandę Bick, syna Józefa oraz za ++ z pokrewieństwa

17.00 Lichynia. Za + Gertrudę Bugiel, męża Konrada, za ++ rodziców i rodzeństwo, wnuka Grzegorza Kandziora i za wszystkich ++ z pokrewieństwa

Wtorek – 20 kwietnia

6.45 Do Boskiej opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Smarzoch

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodzin Bomba i Czajka oraz za + ojca Jerzego Bomba i matkę Marię Cedzich

Środa – 21 kwietnia

6.45 Za ++ Magdalenę i Zdzisława Kondracki, Józefa Szołtysek, ich rodziców i rodzeństwo, córki Krystynę i Irenę, zięciów Waltra i Józefa, Marię i Hermana Knop, ich rodziców i rodzeństwo, córkę Klarę, zięciów Stefana, Franciszka, Jana i Jerzego oraz za ++ z rodzin Kwoczała i Weszka

16.00 Zalesie Śląskie. I próba dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców  

Czwartek – 22 kwietnia

6.45 Za ++ rodziców Marię i Jana Daniel, Augustynę i Józefa Płuciennik, Genowefę i Gerarda Mróz, Mariannę i Jorga Morawietz, za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich, Flajszer, Płuciennik i Mróz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  

9.30 Pogrzeb śp. Marii Goły z Lichyni   ( l. 84 )

16.00 Zalesie Śląskie. II próba dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców

Piątek – 23 kwietnia; uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

6.45 Za ++ rodziców, teściów, siostrę Krystynę, brata Jana, za ++ Genowefę i Gerarda Mróz oraz  za  wszystkich ++ z rodzin Grabiński, Mielimączka i Mróz  

9.00 Pogrzeb śp. Mariana Kawka z ul. Strzeleckiej  ( l.63 )

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Elżbietę, Gertrudy i Bernarda Rudner, Annę i Jerzego Skoluda, siostrę Annę Stolorz oraz za wszystkich ++ z rodzin Rudner, Bugiel, Knop, Skoluda, Głowania i Stolorz

Sobota – 24 kwietnia

7.00 Za + Emanuela Madaler, jego rodziców i rodzeństwo, Jana i Jadwigę Majnusz, córkę i synów, Monikę Reiman oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 Za ++ rodziców Jana i Katarzynę Bugiel, braci Józefa i Jana, bratową Monikę, siostrę zakonną Elifę, za ++ Pawła i Anielę Wycisło, brata Erwina, szwagra Wernera i Patryka Hennek

16.00 Zalesie Śląskie. Próba przed I spowiedzią sakramentalną dla dzieci pierwszokomunijnych

Niedziela – 25 kwietnia; IV Niedziela Wielkanocna

7.00 Za ++ Elżbietę i Antoniego Mróz, Stanisławę i Franciszka Korpal, brata Franciszka Mróz, szwagrów Piotra Duk, Tadeusza Majewskiego i Sławomira Wolnego, Stefanię Dziuba, za ++ z rodzin Mróz, Hejduk i Korpal oraz za ++ księży z naszej parafii

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Maksa Czakai, Stefanię i Pawła Wyschka, + brata Franciszka,    ks. Czesława Gaca, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Ilony z okazji 60 – tej rocznicy urodzin

15.00 Lichynia. Nieszpory wielkanocne


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. Dzisiaj rozpoczyna się 13 Tydzień biblijny
  3. W przyszłą niedzielę rozpocznie się 58. Światowy Tydzień Modlitw o Powołania
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki nry 37, 39 i 41; z Lichyni – z ul. Ogrodowej nr 2A oraz z ul. Daszyńskiego nry 1 i 9