Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 19 – 25 listopada 2018 r.

Poniedziałek – 19 listopada

6.45 Za + męża Józefa Socha, rodzeństwo, za ++ rodziców Marię i Antoniego Myśliwiec, siostrę Annę, brata Józefa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Socha, Myśliwiec i Paterok

Wtorek – 20 listopada; wsp. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

6.45 Za + męża i ojca Oswalda Szefer w 6 rocznicę śmierci oraz za ++ z pokrewieństwa Szefer  i Rochnia

17.00 Lichynia. Za ++ Cecylię i Henryka Bienia, rodziców obu stron, rodzeństwo oraz za ++ z  pokrewieństwa  Bienia  i  Makosz

Środa – 21 listopada; wsp. ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za ++ rodziców Elżbietę i Władysława Wilkowski, brata Jana, Romana Biskup, dziadków z obu stron, ich dzieci, za wszystkich ++ z rodzin Wilkowski, Biskup, Bomba, Majnusz, Patoła i Przybyła

Czwartek – 22 listopada; wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

17.00 Msza św. szkolna. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Cecylii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z okazji urodzin Cecylii  ( Ch. )

Piątek – 23 listopada

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + męża Józefa Tiszbierek, jego rodziców i rodzeństwo oraz za ++ Emilię, Jana i Jerzego Augustyn

18.30 Za ++ rodziców Alojzego i Helenę Ledwig, ich synów Pawła i Józefa, wnuka Waltra Gajowieckiego i za wszystkich ++  z pokrewieństwa

Sobota – 24 listopada; wsp. św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy

7.00 Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego ++ rodziców i rodzeństwo, za + Jadwigę Konieczko, zaginionego ojca Franciszka Konieczko, bratową Irenę oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Tiszbierek,  Konieczko  i  Kubicki

7.30 Za + Irenę Matonia w 2 rocznicę śmierci

10.00 Zalesie Śląskie. III rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowania III klasy gimnazjum  – w sali konferencyjnej. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 25 listopada; uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

7.00 Za + syna Waldemara Gazda, męża Jana, ojca Józefa Szwancarz, za ++ Marię, Mariana i Marcina Mieszczyńskich oraz za ++ z rodzin Szawncarz i Gazda oraz za dusze opuszczone

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Jana Kędzior, Teresę i Kazimierza Liptak oraz  o  błogosławieństwa  Boże  i  zdrowie  w  rodzinie

10.30 Za + Różę Dombrowską, jej rodziców Marię i Konstantego Jochem, brata Ericha, Norberta Jochem, Erwina Wycisło oraz za ++ z pokrewieństwa Jochem, Dombrowski, Doliński i Domaradzki

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory niedzielne  ( II )


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )
  2. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. odbędzie się zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej; w kościele seminaryjnym w Opolu Dzień Skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
  3. Zachęcam do dalszego zamawiania Mszy św. na nowy rok – są jeszcze wolne intencje
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Dworcowej nry 8 i 9 oraz z ul. Leśnickiej, nry 1 i 2;  z Lichyni – ul. Daszyńskiego,     nry 58, 60  i 64