Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 19 – 25 lutego 2018 r.

Poniedziałek – 19 lutego

6.45 Za + Bernarda Madaler, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa i dusze  w  czyśćcu  cierpiące

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodzin Tiszbierek i Kurzela

Wtorek – 20 lutego

6.45 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP,  z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Krzysztofa z okazji 65 – tej rocznicy urodzin       oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinach Wójcik, Priebisz, Pakosz i Pogrzebny

17.00 Lichynia. Za + matkę Marię Kalla w 30 – tą rocznicę śmierci, męża Jana Poloczek, ojca Józefa oraz za ++  z pokrewieństwa Kalla, Poloczek i Teska

Środa – 21 lutego

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze   błogosławieństwo  Boże,  szczęśliwą  operację  i  powrót  do  zdrowia  dla  Jana

Czwartek – 22 lutego; święto  Katedry św. Piotra Apostoła

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Małgorzaty oraz za wszystkich         ++  z  rodziny  ( Dz. )

Piątek – 23 lutego

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem  za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Tudyka oraz za ++ z rodzin Tudyka, Sidor i Gołąbek

18.30 Za ++ rodziców Helenę i Eryka Zwiór, ich rodziców i rodzeństwo, bratowe i szwagrów, + Huberta Zwiór, za ++ z rodzin Zwiór, Długosz, Mróz i Cedzich oraz za dusze opuszczone

Sobota – 24 lutego

7.00 Za ++ Katarzynę i Marcina Greif, syna Jana, żonę Edith, Lucjana Madaler, za + Marcina Fedyczkowski, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowe w rodzinie Solloch w 1 rocznicę ślubu oraz za ++ z rodzin     Szefer i Solloch

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 – spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi; o godz. 10.00 – spotkanie z III klasą gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 25 lutego; II Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za ++ Adelajdę i Franciszka Proksza, syna Reinharda, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Marię i Józefa Strokosz, dwóch synów, wnuka Jana oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Proksza, Donat, Strokosz i Stypa

9.00 Lichynia. Za + Klarę Paterok w 11 rocznicę śmierci, jej rodziców i rodzeństwo oraz za ++  z rodzin Czakai, Linek i Wyschka

10.30 Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i św. Józefa,  z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i błogosławieństwo w rodzinie Kolloch oraz za + męża Ericha i wszystkich  ++  z  rodzin  Stanusz – Kolloch

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne


  1. Gorące Bóg zapłać Księdzu Biskupowi za obecność w naszej parafii, za posługę sakramentalną i głoszenie budującego słowa Bożego
  2. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes
  3. Zachęcam do udziału w nabożeństwach pokutnych Gorzkich żali i Drogi krzyżowej
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 74, 78 i 80; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 53 i 53a oraz z ul. Słonecznej nr 11