Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 19 – 25 marca 2018 r.

Poniedziałek – 19 marca; uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za ++ rodziców Joannę i Józefa Majnusz, Marię i Bolesława Wójcik, ich córkę Julię, zięcia Henryka, synów Stanisława i Tadeusza, jego żonę Janinę, dziadków, starzyków, rodziców chrzestnych Marię i Alojzego Gasz, ich małżonków Jerzego i Margot, Helenę Chyla, Jana Słaboń, ich małżonków,  za ++  z pokrewieństwa Majnusz, Wójcik, Gasz i Słaboń oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Józefa, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mężczyzn naszej parafii

Wtorek – 20 marca

6.45 Za + Jerzego Malcherczyk, jego rodziców Martę i Józefa, siostrę Gertrudę, rodziców Annę i Emanuela Szczeponek, siostry Hildegardę i Elżbietę, braci Jerzego i Gintera, szwagrów Herberta, Helmuta, Gerharda i Stanisława, za ++ Elżbietę i Mieczysława Sopel, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące  

9.30 Pogrzeb śp. Teresy  Gazda – z ul. Strzeleckiej  ( l. 61 ) 

17.00 Lichynia.  Za + Lidię Pytel w 1 rocznicę śmierci, jej męża Edwarda, rodziców i rodzeństwo

Środa – 21 marca

6.45 Za + Amalię Jałowy, rodziców Romana i Juliannę Jochem, Łucję i Nikodema Jałowy, Józefa Misz  i za ++  z pokrewieństwa

7.15 Za + Józefa Paterok w miesiąc po śmierci

Czwartek – 22 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ Ignacego i Martę Lazarek, Jana i Augustynę    Smarzoch, Gertrudę Grochla, za ++ z pokrewieństwa Lazarek i Smarzoch oraz o błogosławieństwo    Boże w rodzinie   (Ch.)

Piątek – 23 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ Gertrudy i Bernarda Rudner, córkę Annę oraz za ++ z rodzin Rudner, Bugiel, Knop, Skoluda i Stolorz

18.30 Za ++ rodziców Marię i Teodora Pawliczek, synów Gerarda, Wilhelma i Alfreda, synowe Marię i Różę, Martę i Konrada Walden, synów Maksymiliana, Franciszka, Konrada i Ryszarda, synową Hildegardę oraz za ++ z pokrewieństwa Pawliczek, Walden, Vogel i Klama

Sobota – 24 marca

7.00 Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego ++ rodziców i rodzeństwo, za + matkę Jadwigę  Konieczko, zaginionego ojca Franciszka, bratową Irenę oraz za wszystkich  ++  z  pokrewieństwa Tiszbierek, Konieczko i Kubicki

7.30 Za ++ rodziców Anielę i Józefa Cedzich, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ Karinę Ciupka, Reginę Friedek i Klaudię Cedzich, za ++ z rodziny Kałuża i za dusze w czyśćcu cierpiące

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 – spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi; o godz. 10.00 – spotkanie z III klasą gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 25 marca; Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

7.00 Za + męża Jana Gazda, syna Waldemara, za + ojca Józefa Szwancarz, za ++ Marię, Mariana i Marcina Mieszczyńskich, za ++ z rodzin Szawncarz i Gazda oraz za dusze opuszczone

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helenę i Jana Swoboda, siostrę Gabrielę, za ++ z pokrewieństwa Swoboda, Jochem i Dada oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Luizy z okazji 90 – tej rocznicy urodzin

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne


  1. Gorące Bóg zapłać ojcu Jonaszowi za przeprowadzenie Misji św. w naszej parafii; życzymy wielu łask Bożych i zdrowia na dalsze lata kapłańskiej posługi; Bóg zapłać również wszystkim uczestnikom Misji św. i za składane dziś ofiary na potrzeby ojca gwardiana i zakonu franciszkanów na Górze św. Anny
  2. W przyszłą niedziele poświęcenie palm; kolekta przeznaczona będzie na kwiaty do Bożego Grobu
  3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Patrycja Mróz z Zalesia Śląskiego i Tomasz Wallus z Ligoty Toszeckiej – zapowiedź I
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Powstańców Śląskich, nry 1, 2  i 3;     z Lichyni – z ul. Wolności, nry 11, 18 i 22