Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 19 – 25 października 2015 r.

Poniedziałek – 19 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + Aleksandra Kurzela w miesiąc po śmierci

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Annę Klemczak oraz za ++ z rodzin Słupina i Termin

Wtorek – 20 października; wsp. św. Jana Kantego, prezbitera

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + Pawła Szablicki, jego rodziców Pawła i Jadwigę, ++ teściów, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Joachima Imiela, Zofię i Sebastiana Marek, + syna, córki i zięciów, Elżbietę i Gerharda Imiela, ++ dzieci, zięcia i dziadków z obu stron, za wszystkich ++ z rodzin Imiela, Marek, Nowak, Pinkawa i dusze opuszczone

Środa – 21 października; wsp. bł. Jakuba Strzemię, biskupa

17.00 Różaniec i Msza św. Za + Andrzeja Kocurek w 5 rocznicę śmierci, rodziców Elżbietę i Karola Komander, ojca Gintera Kocurek, szwagra Bernarda oraz za wszystkich ++ z rodzin Kocurek, Komander, Gamon i Hajsz

Czwartek – 22 października; wsp. św. Jana Pawła II, papieża

17.00 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Tadeusza i Genowefę Kobiałka, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa, + Mirosławę Borowiec, Stefanię Dziuba , za ++ kapłanów i dusze w cz. c.

Piątek – 23 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + męża Władysława Bargiel, syna Leszka, córkę Janinę z mężem Pawłem, zięcia Gintra Grosz, rodziców z obu stron, dwóch braci z żonami, siostrę Annę i za ++ z pokrewieństwa

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ Jana i Augustynę Smarzoch, ich syna Franciszka, Ignacego i Martę Lazarek, za ++ z pokrewieństwa Smarzoch i Lazarek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 24 października

8.00 Różaniec i Msza św. Za + Bernarda Matuszek w 5 rocznicę śmierci, jego ojca Pawła, dwóch szwagrów Jana i Andrzeja, za ++ rodziców Elżbietę i Karola Komander, ich rodziców i rodzeństwo oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Zalesie Śląskie. O 9.00 – spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi; o 10.00 – II rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowanie klasy III gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 25 października; uroczystość Rocznicy Poświęcenia naszych kościołów ( kiermasz )

7.00 Za + Alojzego Ciupka, jego ++ rodziców i rodzeństwo, Paulinę i Józefa Nowak, Agnieszkę Nowak, ich rodziców i rodzeństwo, Stefana Chowaniec, córkę Sylwię, Małgorzatę Glombik, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak, Ciupka, Duda i Mróz oraz za ++ kapłanów

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Elżbiety z okazji 90 – tej rocznicy urodzin

10.30 Za + Alfonsa Termin, żony Annę i Weronikę, dwóch synów, dwie córki, trzech zięciów, Antoniego, Katarzynę, Jana i Łucję Chwałek, za wszystkich ++ z rodzin Termin i Chwałek oraz o zdrowie w rodzinie

15.00 Lichynia. Nabożeństwo różańcowe


1. Bóg zapłać za ofiary złożone na Fundację „ Dzieła Nowego Tysiąclecia” ( 710 zł. )

2. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Misyjny w Kościele; pamiętajmy o modlitwie w intencji misjonarzy

3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

4. Zachęcam do zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 67, 2 i 4; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 19, 21 i 23

* Gorące Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości odpustowych. Szczególnie ks. Erykowi za przewodniczenie Mszy świętej i wygłoszenie budującego Słowa Bożego, księżom dekanatu i z poza dekanatu za przybycie, służbie liturgicznej, mariankom, pocztom sztandarowym, orkiestrze, parafianom, którzy przygotowali kościół i obejście kościoła, panom niosącym baldachim, paniom, które przygotowały przyjecie na plebanii; wszystkim dziękuję za zaangażowanie, obecność i modlitwę. Życzę radosnego świętowania naszego odpustu