Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 19 – 25 października 2020 r.

Poniedziałek – 19 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + Marię Winkler w 1 rocznicę śmierci

18.30 Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Władysława z okazji 70  –  tych  urodzin

Wtorek – 20 października; wsp. św. Jana Kantego, prezbitera

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Elżbietę, Gertrudy i Bernarda Rudner, Annę i Jerzego Skoluda, siostrę Annę Stolorz oraz za ++ z rodzin Rudner, Bugiel, Knop, Skoluda, Stolorz, Miozga, Głowania  i  Piela

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Tadeusza i Genowefę Kobiałka, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa, ++ Mirosławę Borowiec i Stefanię Dziuba, za ++ kapłanów i dusze  w  czyśćcu cierpiące

Środa – 21 października

6.45 Za + żonę Katarzynę Imiela, Zofię i Sebastiana Marek, + syna, córki i zięciów, Elżbietę i Gerharda Imiela, ++ dzieci, zięcia i dziadków z obu stron, za wszystkich ++ z rodzin Imiela, Marek, Nowak i Pinkawa oraz za dusze  w czyśćcu cierpiące

17.00 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Marię i Pawła Fuchs, teściów Gertrudę i Jana Kawka, szwagra Zygmunta Gromula i za wszystkich ++ z pokrewieństwa

Czwartek – 22 października; wsp. św. Jana Pawła II, papieża

17.00 Różaniec i Msza św. szkolna. Za + Jacka Wilkowskiego oraz za ++ z rodzin Smykała, Wilkowski, Patoła  i  Przybyła

Piątek – 23 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. szkolna. Za + ojca Jerzego Bomba, matkę Marię Cedzich, Gertrudę i Agnieszkę Czernek, za ++ z pokrewieństwa oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Jerzego Mateja, ++ Arnolda i Ericha Szefer, braci Henryka, Józefa i Oswalda, siostrę Martę, rodziców Maksymiliana i Marię Szefer, Emanuela i Józefę Socha, córki Gertrudę i Teresę, synów Józefa i Alojza, za ++ z pokrewieństwa Szefer, Socha, Mateja i Wieczorek oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne    i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 24 października

7.00 Za + syna Andrzeja Grewe, jego ojca Adolfa oraz za ++ z rodzin Grewe i Pawliczek

8.00 Różaniec i Msza św. Za ++ Rozalię i Konrada Mnich, Teresę i Franciszka Majnusz, ich rodziców, Elżbietę, Władysława i Jana Wilkowski, Barbarę Biskup, Elfrydę i Jana Majnusz, Rufina Proksza, Małgorzatę i Ryszarda Przybyła oraz za ++ z pokrewieństwa Mnich, Majnusz i Kroker

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce, o 10.00 II rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowania klasy VIII  –  w  małej  salce 

12.00 Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Urszuli Jałowy z okazji 50 – tych urodzin

Niedziela – 25 października; XXX Niedziela Zwykła; kiermaszowa w naszej parafii

7.00 Za ++ Karola i Wiktorię Jeleń, syna Huberta, matkę chrzestną Annę Paruzel, ++ Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Norberta i Annę Jochem oraz za ++ z pokrewieństwa Jeleń, Paruzel i Jochem

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodzin Wypich i Przewoźnik oraz za ++ z rodzin Wypich, Świtula, Mazurek i Pyka

10.30 Za ++ Emilię i Franciszka Kroker, córkę Teresę, zięcia, siostrę zakonną Elifę, Jana i Wiktorię Jokiel, dwóch synów, trzy córki, zięciów, Gizelę Przybyła, Marię Przybilla oraz za ++ z pokrewieństwa Kroker, Wilkowski, Jokiel i Przybyła        

15.00 Lichynia. Nabożeństwo różańcowe


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii i Misji św. 
  2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny
  3. Zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych i do zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła i otoczenia na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 29, 35 i 37;  z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 13, 13a i 15

* Gorące Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości odpustowej; szczególnie  o. Borysowi za przewodniczenie Mszy świętej i wygłoszenie budującego Słowa Bożego, służbie liturgicznej, mariankom, parafianom, którzy przygotowali kościół i obejście kościoła, panom niosącym baldachim; wszystkim dziękuję za zaangażowanie, obecność i modlitwę. Życzę błogosławionego i miłego świętowania naszego odpustu