Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 2 – 8 lipca 2018 r.

Poniedziałek – 2 lipca

7.00 Za ++ rodziców Gerharda i Elżbietę Imiela, ich syna, córkę i zięcia, za ++ rodziców Waltra i Hildegardę Skrzypek oraz za ++ z rodzin Imiela, Pinkawa, Skrzypek i Walla

16.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Za + Ebeharda Makosz w miesiąc po  śmierci

Wtorek – 3 lipca; święto św. Tomasza, apostola

7.00 Za + syna Adriana, ojca Jana, rodziców Helenę i Wincentego, ich syna, synowe i wnuków, za ++ Michała i Ernesta Żyłka oraz za ++ z rodzin Izbicki, Kociok, Marek i Kałuża

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Teresę i Henryka Kałuża, za ++ z rodzin Kaluża, Malaka i Cholewa  oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Środa – 4 lipca

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w rodzinie Paterok oraz za + męża i ojca Joachima

Czwartek – 5 lipca; I czwartek miesiąca

7.00 Za ++ Huberta i Marię Golly, Janinę i Władysława Łazinowski oraz za ++ z tych rodzin

Piątek – 6 lipca; I piątek miesiąca; wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

7.00 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

Sobota – 7 lipca; I sobota miesiąca

7.00 Za + ojca Joachima Piechaczek, dziadków Marię i Henryka Jochem, Gertrudę i Stefana Piechaczek, Annę i Adolfa Kralowski, Rudolfa Pisczor, za ++ z pokrewieństwa Piechaczek, Jochem, Kralowski i Pisczor,  za  dusze  opuszczone  i  w  czyśćcu  cierpiące

7.30 Za + Joachima Guttmann w miesiąc po śmierci

Niedziela – 8 lipca; XIV Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Warzecha, ich syna Alfonsa, wnuka Joachima, zięcia Gerharda oraz za wszystkich ++ z rodzin Warzecha, Jochem, Kulpok i Pelc

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Małgorzatę i Franciszka Cedzich, Antoninę i Antoniego Nizioł, za ++ dziadków Paczuła, Cedzich, Kauf i Nizioł, za ++ Józefa Wanglorz i Piotra Dawid oraz  za  wszystkich  ++  z  pokrewieństwa

10.30 Za + męża Jana Gołasz, brata Eugeniusza, jego syna Leszka, za + brata Adama i jego żonę Marię oraz za ++  z rodzin Gołasz i Muszyński


  1. Gorące Bóg zapłać za wszelkie wyrazy życzliwości okazane mi z okazji mojego srebrnego jubileuszu kapłaństwa
  2. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. zbiórka do puszek na potrzeby dzieci w Aleppo ( Syria)
  3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Agnieszka Pinkawa z Zalesia Śląskiego i Rafał Preisner z Kędzierzyna – zapowiedź II oraz Marcin Duda z Lichyni i Aneta Szolc z Leśnicy – zapowiedź II
  4. Parafialna piesza pielgrzymka na Górę św. Anny odbędzie się 29 lipca; opolska piesza pielgrzymka na Jasną Górę : w dniach 13 – 18 sierpnia; pielgrzymka ministrantów na Górę św. Anny : w dniach 28 – 29 sierpnia; pielgrzymka marianek na Górę św. Anny : w dniach  28  –  30  września
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok B, m. 12 i blok C, m. 1 i 2 ; z Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 1 i 2 oraz blok D , m. 2