Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 2 – 8 listopada 2015 r.

Poniedziałek – 2 listopada; wsp. wszystkich Wiernych Zmarłych ( Dzień Zaduszny )

7.00 Msza św. W intencjach Ojca Świętego

16.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Różaniec za zmarłych i Msza św. Za wszystkich zmarłych zalecanych

18.30 Różaniec za zmarłych i Msza św. Za wszystkich zmarłych zalecanych

Wtorek – 3 listopada

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Różaniec za zmarłych i Msza św. Za + Franciszka Daniel, jego rodziców Alfreda i Marię, Józefa i Marię Mikołaszek, brata Józefa oraz za ++ rodziców Elżbietę i Bernarda Skoluda

18.30 Różaniec za zmarłych i Msza św. Za + matkę Elżbietę Smiatek w 10 rocznicę śmierci

Środa – 4 listopada; wsp. św. Karola Boromeusza, biskupa

17.00 Różaniec za zmarłych i Msza św. Za + matkę Rosę, zaginionego ojca Emila Syrek, ++ rodziców Wiktora i Marię Roter, brata Wilhelma, bratową Marię, za wszystkich ++ z rodzin Syrek, Roter, Jarosz, Olek, Bryłka i Sklorz, + Stefanię Dziuba, Andreasa Jarosch, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 5 listopada; I czwartek miesiąca

17.00 Msza św. szkolna. Za + męża Ericha Kolloch oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Kolloch i Stanusz ( Ch. )

Piątek – 6 listopada; I piątek miesiąca

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Różaniec za zmarłych i Msza św. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

Sobota – 7 listopada; I sobota miesiąca

7.00 Za + córkę Reginę Friedek, Wiktorię i Augusta Waloszek, Jadwigę i Jana Cedzich, Anielę i Józefa Cedzich, Magdalenę i Wilibalda Tiszbierek, Konstantynę i Michała Czabańka oraz za ++ z pokrewieństwa

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania : 9.00 – klasa I gimnazjum ; 10.00 – klasa II gimnazjum; 11.00 – klasa III gimnazjum; w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 8 listopada; XXXII Niedziela Zwykła

7.00 Za + Gerharda Kulpok, syna Joachima, rodziców Pawła i Brygidę, brata Helmuta, teściów, szwagra Alfonsa oraz za wszystkich ++ z rodzin Kulpok, Warzecha, Jochem i Pelc

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Franciszka Komander oraz za ++ z rodzin Komander, Wydra, Makosz i Fyrgut

10.30 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Księdza Proboszcza z okazji urodzin

15.00 Lichynia. Nieszpory


1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … ); także za ofiary składane z okazji modlitwy zaleckowej za zmarłych; zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej w ich intencji

2. Bóg zapłać również naszym mariankom za przewodniczenie nabożeństwom różańcowym i służbę przy maryjnym sztandarze

3. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w Potrzebie

4. Zachęcam do zamawiania Mszy świętych na nowy rok kalendarzowy

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 12, 16 i 18; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 37, 39 i 41