Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 2 – 8 stycznia 2017 r.

Poniedziałek – 2 stycznia; wsp. świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów

6.45 Za + Jana Tiszbierek, rodziców z obu stron, ich dzieci, za ++ Johana, Paulinę i Jadwigę Prusko, za poległych na wojnie, za + Stefanię Dziuba i za dusze w czyśćcu cierpiące

16.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

Wtorek – 3 stycznia; wsp. Najświętszego Imienia Jezus

6.45 Do Boskiej Opatrzności w intencji Pawła oraz za ++ rodziców i pokrewieństwo rodziny Majnusz

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Za + Marię Kędzior w miesiąc po śmierci

Środa – 4 stycznia

6.45 Za ++ Aneliz Buczko i Jorga Danisz, za ++ z rodzin Kandziora, Nierychlo i Danisz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 5 stycznia; I czwartek miesiąca

17.00 Msza św. szkolna. Za + Gotfryda Porada, jego rodziców, brata Helmuta, Pawła i Martę Winnicki oraz za ++ z tych rodzin  ( Ch. )

Piątek – 6 stycznia; uroczystość Objawienia Pańskiego

7.00 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych ( legitymacje )

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Bernarda i Renatę Rochnia oraz za ++ z pokrewieństwa ( legitymacje )

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Lucji i Reinholda z okazji 50 – tej rocznicy ślubu

Sobota – 7 stycznia; I sobota miesiąca

7.00 Za + Emanuela Tiszbierek w 1 rocznicę śmierci oraz za + jego żonę Hildegardę

10.00 Pogrzeb śp. Otylii Majnusz z ul. Kościuszki (87 l.)

Niedziela – 8 stycznia; Niedziela Chrztu Pańskiego

7.00 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Majnusz, ich rodziców Jakuba i Józefa Matuszek, za wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + Reginę Stiler w 1 rocznicę śmierci

10.30 Msza św. kolędowa. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla mieszkańców Popic oraz Zalesia Śląskiego z ulic : Leśnickiej, Dworcowej, Św. Jadwigi, Kościelnej i Kościuszki


1. Gorące Bóg zapłać za ofiary kolędowe składane na ubezpieczenie i podatki naszej parafii

2. Dzisiaj po Mszach św. rozdawane są gratisowe obrazki kolędowe z specjalnym błogosławieństwem; proszę również zabrać parafianom i parafiankom, którzy nie mogą być już z nami w kościele z powodu choroby lub starości

3. W piątek uroczystość Trzech Króli; kolekta przeznaczona będzie na misje św.; po Mszach św. odbędzie się błogosławieństwo i poświęcenie kadzidła, kredy i wody

4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Sabina Szefer z Popic i Mariusz Solloch z Rzymkowic; zapowiedź I

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z Popic, nry 11a, 12 i 13; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 41, 43 i 45

* Statystyka z życia naszej parafii za rok 2016 : chrztów – 9; I Komunii św. – 11; bierzmowanych – 11; ślubów – 6; odwiedzin chorych – 122; pogrzebów – 19 i rozdanych Komunii św. – około 50.000 *