Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 2 – 8 stycznia 2023 r.

Poniedziałek – 2 stycznia; wsp. świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów

6.45 Do Dzieciątka Jezus, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w nowym roku w intencji Anny i jej wnuczki

16.30 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

Wtorek – 3 stycznia; wsp. Najświętszego Imienia Jezus

6.45 Za + męża i ojca Rudolfa Kral, jego rodziców, za ++ Piotra i Jadwigę Skoluda, ich ++ dzieci, zięciów Alfonsa i Joachima, za ++ z pokrewieństwa Kral, Skoluda, Strużyna i Kandziora, za dusze w czyśćcu  cierpiące oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w pewnej intencji

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Małgorzatę i Gerarda Kałuża, Marię i Zbigniewa Korczyński, za ++ z rodzin Kałuża i Korczyński oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Środa – 4 stycznia

6.45 Za + ojca Kazimierza i za ++ proboszczów naszej parafii

Czwartek – 5 stycznia; I czwartek miesiąca

17.00 Msza św. szkolna. Za + Rajmunda Chluba, za + siostrę Monikę, brata Józefa oraz za ++ rodziców z obu stron  (Ch.)

Piątek – 6 stycznia; uroczystość Objawienia Pańskiego; I piątek miesiąca

7.00 Przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Skrzydeł oraz za ++ z rodziny i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Teresę i Henryka Kałuża, za ++ z rodzin Kałuża, Cholewa i Malaka oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za ++ Emilię i Franciszka Kroker, córkę Teresę, zięcia, siostrę zakonną Elifę, Jana i Wiktorię Jokiel, dwóch synów, synową, trzy córki i zięciów, Gizelę, Huberta i Marię Przybyła oraz za ++ z pokrewieństwa Kroker, Wilkowski, Jokiel i Przybyła

Sobota – 7 stycznia; I sobota miesiąca

8.00 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Marcela Piotrowskiego, jego brata, rodziców, chrzestnych i dziadków

Niedziela – 8 stycznia; święto Chrztu Pańskiego

7.00 Za + Lucjana Madaler, Helenę i Jana Błoniarz, Marcina Fedyczkowski oraz za ++ z rodzin Madaler, Błoniarz, Grajf i Bubała

9.00 Lichynia. Msza św. kolędowa. Do  Boskiej  Opatrzności,  z  podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla mieszkańców Lichyni

10.30  Msza  św. kolędowa.  Do  Boskiej  Opatrzności,  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla mieszkańców Popic oraz Zalesia Śląskiego z ulic : Leśnickiej, Dworcowej, Św. Jadwigi, Kościelnej i Kościuszki


  1. Bóg zapłać za życzliwe przyjmowanie odwiedzin kolędowych; także za zamawiane Msze św. na nowy rok kalendarzowy oraz składane ofiary na wodę, opał i wywóz śmieci z cmentarza 
  2. W piątek uroczystość Trzech Króli. Po Mszach św. odbędzie się błogosławieństwo i poświęcenie kadzidła, kredy i wody; kolekta z tego dnia przeznaczona jest na potrzeby misyjne
  3. Po Mszach świętych kolędowych w niedzielę wszyscy otrzymają gratisowe, poświęcone obrazki kolędowe z błogosławieństwem kapłańskim Księdza Proboszcza
  4. Ofiary z Mszy św. kolędowych przeznaczone będą na ubezpieczenie i podatki naszej parafii 
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 71, 73 i 77      z Lichyni – z ul. Daszyńskiego nr 65 i z ul. Wolności, nry 4 i 6

* Statystyka parafialna za 2022 r. : chrztów – 5; I Komunii świętej – 12; bierzmowanych – 27 (trzy roczniki); ślubów – 3; odwiedzin chorych – 82; pogrzebów – 19 (w tym 2 przekazy);  rozdanych Komunii świętych – ok. 38.000