Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 2 – 8 września 2019 r.

 Poniedziałek – 2 września

6.45 Za + Rufina Proksza w 1 rocznicę śmierci

8.00 Zalesie Śląskie. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców. Po Mszy św. błogosławieństwo przyborów szkolnych

15.30 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca  

17.00 Lichynia. Za ++ Pawła i Hildegardę Szeja oraz za ++ z rodzin Larisz, Knop, Cyroń i Elis

Wtorek – 3 września; wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

6.45 Za ++ rodziców Klarę i Konstantego Woźnica, brata Huberta, siostrę Krystynę oraz za ++ dziadków     Niemiec i Woźnica

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca  

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Elżbietę i Bernarda Skoluda oraz za ++  z pokrewieństwa

Środa – 4 września

6.45 Za + męża Emila Bylinowskiego, rodziców Juliannę i Jana, brata Mariana, za + matkę Łucję Pinkawa, zaginionego ojca Brunona, ich synów Adolfa i Pawła, synowe Annę i Halinę, za ++ dziadków Emanuela i Agnieszkę Świerczek, Michała i Marię Pinkawa, matkę chrzestną Helenę, jej syna Horsta, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Bylinowski, Pinkawa i Świerczek, za ++ z rodzin Kalla, Kopiec i Durnaś oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 5 września; I czwartek miesiąca

6.45 Za + Cecylię Pecnik w miesiąc po śmierci

12.00 Ślub konkordatowy Jessiki Jałowy i  Michaela Wieczorek

Piątek – 6 września; I piątek miesiąca

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych 

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych 

Sobota – 7 września; I sobota miesiąca

7.00 Za + męża i ojca Joachima Piechaczek, jego brata Huberta, rodziców Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, ich syna Bernarda, dziadków z obu stron i ich dzieci, szwagierkę Mariannę, szwagra Edwarda   i jego syna Krystiana, za ++ z rodzin Piechaczek i Jochem oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

7.30 Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo Matki Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Madaler oraz za + ojca Emanuela Madaler w 30 rocznicę śmierci

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania : o 8.00 – klasa VI podstawówki; o 9.00 – klasa VII podstawówki i o 10.00 – klasa VIII podstawówki i I szkoły średniej;  w małej salce. Obecność obowiązkowa!

11.30 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Beaty i Jana z okazji 25 – lecia ich ślubu

Niedziela – 8 września; XXIII Niedziela Zwykła; dożynkowa w Zalesiu Śląskim

7.00 Za ++ Marię i Georga Dembończyk, ich rodziców, za ++  z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + Marię Fleischer w 1 rocznicę śmierci

10.30  Zalesie Śląskie.  Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za tegoroczne plony, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w pracy na roli dla mieszkańców Zalesia Śląskiego i Popic oraz za ++ rolników i pracujących na roli   ( rozpoczęcie przed kościołem )  

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory dożynkowe  ( II )


  1. Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci, młodzież i rodziców proszę o sumienne wypełnianie swoich uczniowskich i rodzicielskich obowiązków 
  2. Zalesie Śląskie. O wykonanie ołtarzy żniwnych w kościele, zbiórkę darów i ofiar pieniężnych prosimy : z ul. Kościuszki – rodziny : Waloszek, Bomba, Kopa i Mróz; z ul. Św. Jadwigi – rodziny : Wilkowski i Paterok; z ul. Leśnickiej – rodzina Witka Bernadeta; z ul. Dworcowej – rodzina Niemiec Piotr; z ul. Powstańców Śląskich, Strażackiej i Ujazdowskiej – rodzina Proksza; mieszkańcy bloków 11A i B; osiedla XV – lecia, nry nieparzyste 19 – 29 i mieszkańcy Popic – przygotowywują wg dawnego zwyczaju. Ołtarze żniwne prosimy wykonywać w sobotę od godz. 11.00;  sprzątanie kościoła od godz. 12.30 
  3. Dary i ofiary dożynkowe przeznaczone będą na potrzeby sióstr zakonnych i ich podopiecznych ( godz. 16.00 )
  4. W kościele seminaryjnym w Opolu o 14.00 – w niedzielę – pielgrzymka srebrnych jubilatów małżeńskich
  5. W zakrystii można nabywać piękne kalendarze na nowy rok kalendarzowy 2020 
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. Kościuszki, nry  71, 73 i 77 ;     z  Lichyni – ul. Ogrodowa blok B,  m. 3 oraz nry  1a/1 i 1 a/2      ***