Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 20 – 26 czerwca 2022 r.

Poniedziałek – 20 czerwca; wsp. św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

17.00 Lichynia. Za + siostrę Karolinę Tudyka, jej męża Huberta, syna Jerzego – od siostry Marii z rodziną. Procesja eucharystyczna

18.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą pomoc Bożą i zdrowie w intencji rodziny Marek oraz za ++ z rodzin Marek, Paterok, Szweda i Wilkowski.  Procesja eucharystyczna

Wtorek – 21 czerwca; wsp. Najświętszej Maryi Panny Opolskiej

9.30 Pogrzeb śp. Teresy Panek z ul. XV – lecia   ( l. 89 )

17.00 Lichynia. Za ++ Józefę i Józefa Porada, ich rodziców oraz za z pokrewieństwa Porada i Jochem. Procesja eucharystyczna

18.30 Za + Henryka Niedworok, jego rodziców Jana i Elżbietę, Alfreda i Gertrudę Maliciusz oraz  ich  rodziców i rodzeństwo. Procesja  eucharystyczna

Środa – 22 czerwca

17.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w rodzinie Gruszka oraz o dar zbawienia dla ++ z tej rodziny.   Procesja eucharystyczna

Czwartek – 23 czerwca; uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela; Dzień Ojca

17.00 Na „górach”. Za + Rufina Proksza, Elfrydę i Jana Majnusz, Reginę i Józefa Proksza, ich rodziców i rodzeństwo, ++ Antoniego Proksza, Justynę Proksza – Nowak, kuzynkę Barbarę, Jana Sajdych, Katarzynę Noparlik, za wszystkich ++ z rodzin Majnusz, Przybyła i Wilkowski oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu  cierpiące. Po Mszy św. błogosławieństwo wianków i ziół  ( Ch. )

Piątek – 24 czerwca; uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.30 Zalesie Śląskie. Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców

17.00 Lichynia. Za + ojca Joachima Warzecha

18.30 Za + Bernarda Matuszek, ojca Pawła, szwagrów Jana i Andrzeja, za ++ rodziców Karola i Elżbietę Komander, syna Piotra, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 25 czerwca; wsp. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo  i zdrowie w rodzinie Pisczor oraz za + ojca Joachim Piechaczek, dziadków Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, Annę i Adolfa Kralowski, Kunegundę i Rudolfa Pisczor, za ++ z pokrewieństwa Piechaczek, Jochem, Kralowski, Pisczor, Sładek i Barteczko, za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

7.30 Za ++ rodziców Kazimierza i Mariannę Bernacki, braci Krzysztofa i Mirosława, bratową Monikę, za ++ rodziców Pawła i Różę Francki, bratową Jolantę, za ++ z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela – 26 czerwca; XIII Niedziela Zwykła

7.00 Za + męża Joachima Guttmann, jego rodziców, rodzeństwo i dziadków, za ++ rodziców Elżbietę, Marię i Franciszka Kaleta, ich rodziców i rodzeństwo, Józefa i Hildegardę Starkula, ich syna Andreasa, Hildegardę i Alfreda Gaczyński, Filipa i Rosę Kierstein, za ++ z pokrewieństwa Kaleta, Starkulla, Guttmann i Dworaczek oraz  za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Paczuła

10.30 Za + Pawła Majnusz, jego rodziców i rodzeństwo, bratową, szwagrów, Józefa i Annę Golly, ich ++ dzieci, wnuczkę, rodziców i rodzeństwo, Zofię Majnusz, Bertę Paździor, za ++ z pokrewieństwa Majnusz, Golly i Przybylla oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

——————————————————————————————————————————–

1. Gorące Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii

2. Bóg zapłać także wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości Bożego Ciała

3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć: Fabian Rosły z Zalesia Śląskiego i Paulina Kurzaj z Kędzierzyna – zapowiedź II oraz Michał Hadasik z Lichyni i Patrycja Grylowska ze Starego Ujazdu –  zapowiedź  I

4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny –  z ul. XV – lecia, nry 19, 23 i 25;   z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 61 i 65 oraz ul. Wolności nr 4