Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 20 – 26 kwietnia 2015 r.

Poniedziałek – 20 kwietnia

6.45 Za ++ rodziców Marię i Piotra Ciupka, ich rodziców i rodzeństwo, Urszulę Nowara, za wszystkich ++ z rodzin Ciupka, Tiszbierek i Proksza oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 21 kwietnia

6.45 Za + Alojzego Ciupka, jego ++ rodziców i rodzeństwo, Paulinę i Józefa Nowak, Agnieszkę Nowak, ich rodziców i rodzeństwo, Stefana Chowaniec, córkę Sylwię, Małgorzatę Glombik, za wszystkich ++  z pokrewieństwa Nowak, Ciupka, Duda i Mróz oraz za ++ kapłanów

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i drowie w intencji rodziny Dragon

Środa – 22 kwietnia

6.45 Za ++ Magdalenę i Zdzisława Kondracki, Józefa Szołtysek, Krystynę i Waltra Dreja, Marię i Hermana Knop, zięcia Franciszka Wilkowski, Stefana Fleiszer, Annę i Jozefa Kaiser, Władysława i Władysławę Walczyk, za ++  z tych rodzin oraz za ++ z rodzin Kwoczała i Weszka

7.15 Za + Elżbietę Kandziora – od Rady Parafialnej i szafarzy Komunii św.

16.00 Zalesie Śląskie. II próba dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców ( … )

Czwartek – 23 kwietnia; uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patr.  Polski

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Elżbietę i Ryszarda Bodynek, ich rodziców i rodzeństwo, syna Józefa, za + Herberta Lukosz, jego rodziców, Joachima Szala oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak, Bodynek, Lukosz i Szala ( Ch. )

Piątek – 24 kwietnia

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Bomba oraz za + ojca Jerzego Bomba i matkę Marię Cedzich

18.30 Za + męża i ojca Jana Daniel, Augustynę Płuciennik, Mariannę i Jorga Morawietz, za  ++  z  pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich i Flajszer oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 25 kwietnia; święto św. Marka Ewangelisty

7.00 Procesja do krzyża przy ul. Dworcowej i Msza św. Za ++ rodziców Elżbietę i Antoniego Mróz, Stanisławę i Franciszka Korpal, Franciszka Mróz, szwagrów Piotra Duk, Tadeusza Majewskiego, Sławomira Wolnego, + Stefanię Dziuba, za ++  z rodzin Korpal i Mróz oraz za ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

11.00 Zdzieszowice. Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania, którego udzieli Ks. Bp Paweł Stobrawa.  Zbiórka w kościele pw.  św.  Antoniego  –  o godz. 10.30

14.00 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP,  z podziękowaniem  za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Klaudii i Rudolfa z  okazji  25 – lecia  ślubu

17.00 Zalesie Śląskie. Próbna spowiedź dla dzieci pierwszokomunijnych – w kościele parafialnym ( DN )

Niedziela – 26 kwietnia; IV Niedziela Wielkanocna

7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka Malik, syna Kurta, Józefa Kapica, Wiktorię i Karola Jeleń, za wszystkich ++ z rodzin Malik i Jeleń, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Boskiej w intencji Ireny i Franciszka z okazji 50 – lecia ich  ślubu ( Pl. )

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Hildegardy z okazji 80 – tej rocznicy urodzin

15.00 Lichynia. Nieszpory wielkanocne


  1.  Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )
  2. Bóg zapłać również parafianom, którzy pracowali przy pielęgnacji żywopłotu na placu kościelnym
  3. Sakr. związek małż. pragną zawrzeć Marcin Kulpa z Zalesia Śląskiego i Anna Jaeger z Opola – zap. II
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to  rodziny –  z ul. Kościuszki, nry 39, 41 i 45;      z Lichyni – ul. Wolności, nry 4, 5 i 6