Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 20 – 26 listopada 2023 r.

Poniedziałek – 20 listopada; wsp. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

6.45 Za ++ Elżbietę i Władysława Wilkowski, córkę Barbarę Biskup, syna Jana oraz za wszystkich ++ z rodzin Wilkowski, Biskup, Szczepaniak, Majnusz, Przybyła, Strzelczyk i Krawczyszyn

Wtorek – 21 listopada; wsp. ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za + Elżbietę Waloszczyk, syna Piotra oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ Cecylię i Henryka Bienia oraz za ++ z pokrewieństwa Makosz i Bienia

Środa – 22 listopada; wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

6.45 Za ++ rodziców Marię i Teodora Pawliczek, synów Gerarda, Wilhelma i Alfreda, synowe Marię i Różę, Martę i Konrada Walden, synów Maksymiliana, Franciszka, Konrada i Ryszarda, synową Hildegardę, za ++ z pokrewieństwa Pawliczek, Walden, Vogel i Klama oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 23 listopada

17.00 Msza św. szkolna. Do Bożej Opatrzności, Ducha świętego i MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny Kroker  (Dz.)

Piątek – 24 listopada; wsp. świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Elżbietę, Gertrudy i Bernarda Rudner, Annę i Jerzego Skoluda, siostrę Annę Stolorz oraz za ++ z rodzin Rudner, Bugiel, Knop, Skoluda, Głowania i Stolorz

18.30 Za + męża i ojca Oswalda Szefer w 11 rocznicę śmierci oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Szefer i Rochnia

Sobota – 25 listopada

7.00 Za + Łucję Gec w 1 rocznicę śmierci, jej męża Gerarda i za ++ z pokrewieństwa

7.30 Za + męża i ojca Bronisława Lesikiewicz, jego rodziców i teściów, brata Stanisława, bratową Anitę, za ++ z rodzin Lesikiewicz, Hein, Adamik i Mazura oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela – 26 listopada; uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

7.00 Za ++ rodziców Alojzego i Helenę Ledwig, ich synów Pawła i Józefa, wnuka Waltra Gajowiecki, zięcia Norberta Palka i za ++ z pokrewieństwa

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, za pośrednictwem Matki Bożej, jako podziękowanie i z prośbą o dalszą pomoc, zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie Paczuła oraz za ++ rodziców Marię i Jana Paczuła, brata Jerzego, rodziców Marię i Stefana  Jaskóła

10.30  Za + Emila Bylinowskiego, jego rodziców, brata Mariana, Łucję Pinkawa, zaginionego ojca Brunona, ich synów Adolfa i Pawła, synowe Annę i Halinę, za ++ dziadków Emanuela i Agnieszkę Świerczek, Michała i Marię Pinkawa, + matkę chrzestną Helenę, jej syna Horsta, za ++ z pokrewieństwa Bylinowski, Pinkawa, Świerczek, Kalla, Kopietz, Kernabach i Durnaś oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory niedzielne   ( II )

——————————————————————————————————————————–

  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na pomoc Kościołowi w potrzebie i dzisiaj na potrzeby  naszej  parafii  
  2. W przyszłą niedzielę przed Mszami świętymi zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej; w kościele seminaryjnym przy ul Drzymały 1a, o godz. 10.00, dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
  3. Jest jeszcze dużo wolnych intencji mszalnych na nowy rok – zachęcam do dalszego zamawiania w zakrystii  lub  telefonicznie  u  pani  kościelnej
  4. W przedsionku na stoliczku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na ogrzewanie kościoła, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza; proszę o życzliwe zaangażowanie się; na ile to możliwe proszę zabierać śmieci i odpady z cmentarza do kontenerów domowych 
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z Popic, nry 31, 32 i 33;    z Lichyni  – ul. Daszyńskiego, nry 25, 27 i 31