Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 20 – 26 luty 2023 r.

Poniedziałek – 20 luty

7.00 Za + Rufina Proksza, Elfrydę i Jana Majnusz, Reginę i Józefa Proksza, ich rodziców i rodzeństwo, Antoniego Proksza, Justynę Proksza – Nowak, kuzynkę Barbarę, Jana Sajdych, Katarzynę Noparlik, za wszystkich ++ z rodzin Majnusz, Przybyła i Wilkowski oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 – 16.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

Wtorek – 21 lutego

7.00 O pokój na Ukrainie i w całym świecie

13.00 – 17.00 Lichynia. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Lichynia. Za ++ Jana i Józefa Poloczek, Agnieszkę i Konstantego Poloczek, Jadwigę i Antoniego Wawro,  za wszystkich ++ z pokrewieństwa Poloczek i Wawro oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa Popielcowa – 22 lutego

7.00 Za ++ Jana, Dawida i Martę Kiołtyka, Marię, Ewę, Helenę, Wincentego, Brygidę, Ryszarda i Piotra Izbicki, Marię, Elżbietę, Jerzego i Huberta Szulc, za ++ z rodzin Izbicki, Kiołtyka, Szulc, Jaskóła i Moszko

17.00 Lichynia. Za + Franciszka Daniel, jego rodziców, rodziców Józefa i Marię Mikołaszek, trzech braci i siostrę, za ++ rodziców Bernarda i Elżbietę Skoluda oraz za ++ z pokrewieństwa

18.30 Za ++ Pawła i Gertrudę Nowak, Józefa i Gertrudę Nowak, ich rodziców i rodzeństwo, Stanisławę Nowak, Henryka Wieczorek i za wszystkich ++ z rodzin Nowak, Marek, Hadasik, Paterok, Szpila i Szweda

Czwartek po Popielcu – 23 lutego

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. Za ++ rodziców Alfreda i Gertrudę Maliciusz, ich rodziców Herberta i Marię Maliciusz, Jana i Albinę Haroński, ich syna Jana, Herberta z żoną Anną, Gerarda i Emilię Zwiór, ich syna Huberta z żoną Marią, wnuków Michaela i Sebastiana, Henryka Niedworok oraz jego rodziców Jana i Elżbietę  (Dz.)

Piątek po Popielcu – 24 lutego

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Anny i jej wnuczki Ilony

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. Za + matkę Marię Kalla w 35 rocznicę śmierci, + męża i ojca Jana Poloczek, teścia Józefa oraz za ++ z pokrewieństwa Kalla, Poloczek i Teska

Sobota po Popielcu – 25 lutego

7.00 Za + Konrada Majnusz, syna Benedykta, zięcia Bernarda oraz za ++ z pokrewieństwa Jałowy i Majnusz

7.30 Za ++ matki Agnieszkę Szablicki i Gertrudę Nierle, ich rodzeństwo, chrzestnych Erwina i Józefa, dziadków z obu stron oraz za ++ z rodzin Nierle i Szablicki

9.30 Pogrzeb śp. Anny Hercel z ul. Strzeleckiej  ( l. 86 )

Niedziela – 26 lutego; I Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za ++ Adelajdę i Franciszka Proksza, ich rodziców i rodzeństwo, syna Reinholda, wnuczkę Evelyn, Marię i Józefa Strokosz, dwóch synów, synową, wnuka Jana, za wszystkich ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + Klarę Paterok, jej rodziców i rodzeństwo, rodziców Marię i Maksa Czakai, brata Franciszka, rodziców Stefanię i Pawła Wyschka, + ks. Czesława Gaca oraz za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Matuszek

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne  ( I )


  1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.
  2. Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu; w tym dniu obowiązuje post ścisły
  3. Można składać zalecki do koszyczka – za zmarłych – w intencji których będziemy modlić się i odprawiać nabożeństwa pokutne Drogi krzyżowej, połączone z odpustem zupełnym. Zachęcam do aktywnego i pobożnego udziału w nabożeństwach pokutnych Gorzkich żali i Drogi krzyżowej 
  4. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu przypadają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty
  5. Przykazanie kościelne zobowiązuje nas do powstrzymania się od udziału w dyskotekach i zabawach w okresie Wielkiego Postu; zachęcam do robienia dobrych postanowień wielkopostnych i wytrwania w nich
  6. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii 
  7. Gorąco zachęcam do zapisywania się do Róż Różańcowych naszej parafii, zarówno żeńskich jak i męskich
  8. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć: Andrzej Duda z Zalesia Śląskiego i Maria Kozubek z Miejsca Kłodnickiego – zapowiedź III
  9. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. Kościuszki, nry 50, 54 i 56;  z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 64, 66 i 68