Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 20 – 26 maja 2019 r.

Poniedziałek – 20 maja

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Teklę i Benjamina Pawlica, Cecylię i Tadeusza Kępkowski, za ++ rodzeństwo z obu stron, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Pawlica, Sołtys i Kępkowski oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + ojca Jana Duda, jego rodziców Romana i Łucję, Elżbietę i Stanisława Celt, ich syna Jerzego oraz  za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące

Wtorek – 21 maja; wsp. św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Teodora i Zofię Lisoń, Tomasza i Annę Makosz, siostrę Annę, brata Józefa, bratanka Piotra Makosz oraz za ++ starzyków  z obu stron

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Jana i Augustyna Smarzoch, ich syna Franciszka, Ignacego i Martę Lazarek, ich rodziców i  rodzeństwo, za  ++  z  tych  pokrewieństw i za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące

Środa – 22 maja

6.45 Za + Andreasa Kremser w miesiąc po śmierci i za jego ++ rodziców

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Wiktorię i Franciszka Bomba, trzech braci, siostry Marię, Elżbietę i Adelajdę, ++ mężów, za ++ Romana i Barbarę Biskup oraz za wszystkich ++ z rodzin Biskup, Bomba, Wilkowski, Mróz i Kukliński

Czwartek – 23 maja; adoracja Przenajświętszego Sakramentu w Zalesiu Śląskim

6.45 Za ++ Cecylię i Józefa Paterok, ++ rodziców, dziadków, braci i siostry Paterok, Golly i Wilkowski, za + ojca Jana Strzelczyk, ++ dziadków Rozalię i Walentego Liszka, za ++ z pokrewieństwa i dusze  w czyśćcu cierpiące

7.15 – 17.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Nabożeństwo  majowe i Msza św. szkolna. Za + Ericha Jochem, syna Norberta, Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, Erwina Wycisło, Adriana Izbicki, Karola i Franciszkę Imiela, ich córki, synów, synową i zięciów oraz za ++ z pokrewieństwa Jochem, Kunze, Imiela i Świerczek

Piątek – 24 maj; wsp. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + męża Jana Poloczek oraz za ++ z rodzin Poloczek,  Kalla  i  Teska

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Zuzannę i Antoniego Bugiel, dziadków z obu stron, Antoniego i Helenę Kandzior, ich rodziców i rodzeństwo,  za wszystkich ++ z pokrewieństwa Bugiel, Knapik, Kandzior i Klosa oraz za dusze opuszczone

Sobota – 25 maja

7.00 Za + męża i ojca Joachima Piechaczek, jego brata Huberta, rodziców Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię     i Henryka Jochem, ich syna Bernarda, dziadków z obu stron i ich dzieci, szwagierkę Mariannę, szwagra Edwarda, jego syna Krystiana, za ++ z rodzin Piechaczek i Jochem oraz za dusze opuszczone  i w czyśćcu cierpiące

15.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, dar kapłaństwa, z okazji 25 – tej rocznicy święceń i 50 – tych urodzin, o zdrowie i potrzebne łaski w dalszej pracy duszpasterskiej  dla  ks.  Adriana

16.30 Popice. Nabożeństwo majowe

Niedziela – 26 maja; VI Niedziela Wielkanocna

7.00 Za ++ Karola i Wiktorię Jeleń, syna Huberta, za + Annę Paruzel, Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Norberta i Annę Jochem  oraz za ++  z pokrewieństwa Jeleń, Paruzel i Jochem

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo  Boże  i  zdrowie  w  intencji  Franciszka  z  okazji  60 – tych  urodzin

10.30 Za + męża i ojca Wernera Pawliczek, rodziców Anielę i Pawła Wycisło, brata Erwina Wycisło, Andrzeja     i Franciszkę Pawliczek, ich dzieci, synową, zięciów i wnuków oraz za ++ z pokrewieństwa Pawliczek i Wycisło

15.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. We wtorek – jak pogoda pozwoli – nabożeństwo majowe przy kapliczce św. Jana Nepomucena
  3. W przyszłą niedzielę Dzień Matki
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Damian Mikos z Zalesia Śląskiego i Natalia Migura z  Dziewkowic  –  zapowiedź  III  oraz Monika Cedzich  z Zalesia Śląskiego i Roman Paruzel z Starego  Ujazdu  –  zapowiedź  I
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu o przygotowanie kościoła prosimy rodziny – z ul Św. Jadwigi, nry 19a/1, 19a/2 i 19;   z Lichyni – ul. Wiejska, nry 1 i 2 oraz ul. Daszyńskiego nr 74  *