Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 20 – 26 marca 2017 r.

Poniedziałek – 20 marca; uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za + ojca Pawła Pilch, + teścia Pawła Hadrian, za ++ Jana i Krystynę Wiatr oraz za wszystkich ++ z rodzin Pilch, Hadrian i Wiatr

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Henryka i Teresę Kałuża oraz za ++ z rodzin Kałuża, Cholewa i Malaka

Wtorek – 21 marca

6.45 Za ++ rodziców Marię i Teodora Pawliczek, synów Gerarda, Wilhelma i Alfreda, synowe Marię i Różę, Martę i Konrada Walden, synów Maksymiliana, Franciszka, Konrada i Ryszarda oraz za ++ z pokrewieństwa Pawliczek, Walden, Vogel i Klama

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Jana i Marię Gasz, Ignatza i Adelheid Szablicki oraz za ++ dziadków Janiel, Szablicki, Gasz i Czakai

Środa – 22 marca

6.45 Za ++ rodziców Ignacego i Martę Lazarek, Jana i Augustynę Smarzoch, ich syna Franciszka, dziadków z obu stron, Gertrudę Grochla, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00 Pogrzeb śp. Lidii Pytel z Lichyni  ( l. 78 )

Czwartek – 23 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + męża i ojca Huberta Adamik, jego rodziców, za ++ Joannę i Gerharda Mazura, rodziców i rodzeństwo, za + ojca Bronisława Lesikiewicz, jego brata, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Adamik, Mazura, Rochnia, Lesikiwicz i Hein, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące ( Ch. )

Piątek – 24 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + Matyldę Mateja, męża Jerzego, trzech synów oraz za ++ z rodzin Mateja, Sojka i Zlotoś

18.30 Za ++ Joannę i Józefa Majnusz, Gertrudę i Franciszka Tiszbierek, Ingę i Józefa Tiszbierek, Józefę Cedzich, za ++ z rodzin Majnusz, Gasz, Tiszbierek, Cedzich, Golenia i Jureczko, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 25 marca; uroczystość Zwiastowania Pańskiego

7.00 Za + Amalię Jałowy w 1 rocznicę śmierci

7.30 Za + Klarę Gubała i jej męża, Agnieszkę, Martę i Jana Majnusz, siostrę zakonną Merboudę i za ++ z pokrewieństwa

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 26 marca; IV Niedziela Wielkiego Postu ( Laetare)

7.00 Za + męża, ojca i dziadka Gintra Cholewa i za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Eryka z okazji 80 – tej rocznicy urodzin

10.30 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Kamila Bochynek oraz dla jego rodziców, chrzestnych i dziadków

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne


1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )

2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych

3. W dniach 24 – 26 marca w Raciborzu – Miodoni diecezjalne rekolekcje dla Zelatorów Żywego Różańca; zapisy e – mailem

4. Mocno zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych i składania zalecek za zmarłych

5. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Dominika Matonia z Zalesia Śląskiego i Marek Misz z Krośnicy. Zapowiedź I

6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Leśnickiej, nry 3, 5 i 6; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 56, 58 i 60 *