Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 20 – 26 marca 2023 r.

Poniedziałek – 20 marca; uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za + Marcina Konieczny w 1 rocznicę śmierci

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo św. Józefa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla wszystkich mężczyzn z Lichyni i Zalesia Śląskiego

Wtorek – 21 marca

6.45 Za + Amalię Jałowy, jej rodziców Juliannę i Romana Jochem, za ++ Łucję i Nikodema Jałowy, Józefa Misz oraz za ++ z pokrewieństwa

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Elżbietę, Gertrudy i Bernarda Rudner, Annę i Jerzego Skoluda, siostrę Annę Stolorz oraz za ++ z rodzin Rudner, Bugiel, Knop, Skoluda, Głowania i Stolorz

Środa – 22 marca

6.45 Za ++ rodziców Marię i Teodora Pawliczek, synów Gerarda, Wilhelma i Alfreda, synowe Marię i Różę, Martę i Konrada Walden, synów Maksymiliana, Franciszka, Konrada i Ryszarda, synową Hildegardę, za ++ z pokrewieństwa Pawliczek, Walden, Vogel i Klama oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

7.15 Za + Annę Hercel w miesiąc po śmierci

Czwartek – 23 marca

9.30 Pogrzeb śp. Hermana Myśliwiec z ul. XV – lecia  ( l. 79 )

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + męża i ojca Zenona Skrzydeł, za ++ rodziców Cecylię i Mieczysława, ++ teściów Antoninę i Piotra, za wszystkich ++ z rodzin Skrzydeł, Milczanowski, Korczyński, Pichur i Polański oraz za dusze w czyśćcu cierpiące   ( Dz. )

Piątek – 24 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Elżbietę i Jana Makosz, Emilię i Jana Majnusz, ++ rodzeństwo i za ++ z pokrewieństwa

18.30 Za ++ rodziców Genowefę i Gerarda Mróz, dziadków z obu stron, chrzestnego Józefa, za ++ z rodzin Mróz, Ciupka, Kalisz, Prusko, Grabiński, Mielimączka, Kiklaisz i Mika oraz za ++ księży i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 25 marca; uroczystość Zwiastowania Pańskiego

7.00 Za ++ Józefa i Joannę Majnusz, Franciszka i Gertrudę Tiszbierek, Józefa i Ingę Tiszbierek, Józefę Cedzich, za ++ dziadków Jana i Martę Gasz, Wincentego i Waleskę Majnusz, Jana i Gertrudę Cedzich, Stanisława i Annę Tiszbierek oraz za ++ księży, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 Za ++ Julię, Albertynę i Marcelego Flajszer, córki Łucję i Marię, synów Franciszka i Stefana, synowe Marię i Klarę, zięciów Gerharda, Jana i Henryka, wnuków Jana i Ryszarda, Marię i Józefa Strokosz, synów Karola i Józefa, synową Urszulę, Józefa Langer, za ++ z pokrewieństwa Fleischer, Strokosz, Watzlawik i Gawroński oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Zalesie Śląskie. O godzinie 9.00 spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi i o godzinie 10.00 z kandydatami do bierzmowania klasy VIII – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 26 marca; V Niedziela Wielkiego Postu; rozpoczęcie rekolekcji

I. 7.00 Za + męża Jana i syna Waldemara Gazda, ojca Józefa Szwancarz, Marię, Mariana i Marcina Mieszczyńskich, za ++ z rodzin Szwancarz i Gazda oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

II. Za + ks. proboszcza Adriana Jańczyka

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Ilonę i Wilhelma Gasz, za ++ dziadków Marię i Jana Gasz, Marię i Kurta Pietryga oraz za ++ z rodzin Pietryga, Ksol i Szablicki

10.30 I. Za + matkę Marię w 10 rocznicę śmierci, ojca Zbigniewa, brata Leszka, jego żonę Barbarę i ich córkę Lillę, ++ teściów Weronikę i Józefa, za + chrzestną Anielę oraz za ++ z pokrewieństwa Korczyński, Skrzydeł  i Noszka

II. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Luizy z okazji 95 – tej rocznicy urodzin

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne  ( I )


  1. Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj na potrzeby misji świętych i konserwacje obiektów sakralnych naszej diecezji; w przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii
  2. Zachęcam do udziału w nabożeństwach pokutnych Drogi krzyżowej i Gorzkich żali, za co można zyskiwać odpusty zupełne dla żyjących i zmarłych; do składania zalecek za naszych zmarłych oraz do udziału w rekolekcjach parafialnych, które przeprowadzi franciszkanin o. Arnold z Góry św. Anny
  3. W sobotę 18 marca o godz. 19.30 dekanalne czuwanie młodzieży w Zdzieszowicach; parafia św. Antoniego
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Agnieszka Paczuła z Lichyni i Łukasz Szczakiel ze Strzelec Opolskich – zapowiedź II
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry  84, 86 i 88;    z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry  22, 38 i 40   *  plan rekolekcji