Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 20 – 26 sierpnia 2018 r.

Poniedziałek – 20 sierpnia; wsp. św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

7.00 Za ++  z rodzin Majnusz, Pecnik, Chlebik i Chryst oraz za ++ z tych pokrewieństw

17.00 Lichynia. Za + Joachima Kolonko w miesiąc po śmierci

Wtorek – 21 sierpnia; wsp. św. Piusa X, papieża

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo MBNP,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę , błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Majnusz

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Elżbietę i Bernarda Skoluda oraz za ++ z pokrewieństwa

Środa – 22 sierpnia; wsp. Najświętszej Maryi Panny Królowej

7.00 Za ++ Marię i Eryka Rudzki, Albinę, Elżbietę i Antoniego Gnielka oraz za wszystkich ++  z  pokrewieństwa  Rudzki,  Gnielka,  Kioltyka  i  Kołodziej

Czwartek – 23 sierpnia

7.00 Za ++ rodziców Jana i Katarzynę Bugiel, braci Józefa i Jana, bratową Monikę, siostrę zakonną Elifę, Pawła i Anielę Wycisło, brata Erwina i szwagra Wernera

Piątek – 24 sierpnia; święto św. Bartłomieja, apostoła

7.00 Za + matkę Franciszkę Gabor, jej rodziców Juliannę i Jana Gabor, Rozalię i Władysława Knet, ich rodziców, dwóch braci Stanisława i Jerzego oraz za ++  z pokrewieństwa Gabor i Knet

9.30 Pogrzeb śp. Kornelii Paterok z ul. Kościuszki  ( l. 74 )

17.00 Lichynia. Za + Joannę Bargiel w miesiąc po śmierci

Sobota – 25 sierpnia

7.00 Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinie Gruszka oraz o radość życia wiecznego dla ++ z tej rodziny

7.30 Za ++ Annę i Henryka Krawiec, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ dziadków z obu stron i za dusze  w czyśćcu cierpiące

Niedziela – 26 sierpnia; uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

7.00 Za + Rajmunda Chluba oraz za ++ rodziców z obu stron

9.00 Lichynia. Za + Klarę Paterok, Marię i Henryka Kowolik, ich rodziców i rodzeństwo, za  ++  z  pokrewieństwa  Czakai,  Paterok,  Linek  i  Wyschka

10.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Fabiana z okazji 50 – tej rocznicy urodzin oraz o zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny


  1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. We wtorek – pod kapliczką św. Jana Nepomucena w Zalesiu Śląskim – o godz. 12.00 odbędzie się zbiórka starego, zużytego i niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – w ramach misyjnej akcji Kościoła w Potrzebie; zachęcam do włączenia się w tą szlachetną akcję
  3. W dniach 28 – 29 sierpnia ( wtorek – środa ) odbędzie się pielgrzymka ministrantów na Górę św. Anny; przewozem dzieci i młodzieży zajmują się rodzice; zapisy w zakrystii
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Piotr Kozioł z Lichyni i Aleksandra Jędrzejczyk z Rożniątowa – zapowiedź III oraz Karolina Lamich z Gąsiorowic i Szymon Strzelczyk z Lichyni – zapowiedź III             
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny –  z ul. Strzeleckiej, blok 13, m. 5, 6 i 7;     z Lichyni – ul. Daszyńskiego,  nry 19, 21 i 23