Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 21 – 27 listopada 2022 r.

Poniedziałek – 21 listopada; wsp. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za ++ Elżbietę i Władysława Wilkowski, ich dzieci Barbarę Biskup i syna Jana oraz za wszystkich ++ z rodzin Wilkowski, Szczepaniak, Majnusz, Przybyła, Strzelczyk i Krawczyszyn

9.00 Pogrzeb śp. Łucji Gec z ul. Strzeleckiej  (l. 84) 

17.00 Lichynia. Za + ojca Johana Kalutza, teściów Tadeusza i Magdalenę Pająk oraz za ++ dziadków Kalutza i Buchta

Wtorek – 22 listopada; wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

6.45 Za + żonę Irenę Matonia w 6 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin Matonia, Motyczka, Frejno, Smolka i Przybyła

17.00 Lichynia. Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w rodzinach Makosz i Kozioł oraz za ++  z tych rodzin

Środa – 23 listopada

6.45 Za ++ Hieronima, Seweryna i Jerzego Madaler, ich rodziców i pokrewieństwo oraz za dusze w czyśćcu cierpiące              

7.15 Za + męża i ojca Huberta Adamik, jego rodziców i teściów, za + Wolfganga Mazura, za ++ z rodzin    Adamik, Lesikiewicz, Mazura, Rochnia, Hein, Trenczek i Gosch oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 24 listopada; wsp. świętych męczenników Andrzeja Dung – Lac, prezbitera i Towarzyszy

17.00 Msza św. szkolna. Za + Jacka Wilkowskiego, jego rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z rodzin Smykała, Wilkowski i Przybyła  ( Dz. )

Piątek – 25 listopada

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + Jana Bugiel, jego ++ rodziców i rodzeństwo, za wszystkich ++ z  pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.30  Za + Teresę Gruszka w 2 rocznicę śmierci, jej męża Józefa, za wszystkich ++ z rodzin Gruszka, Cholewa, Kozyra, Orzeł, Sklorz i Bick, za + ks. Czesława Gaca oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 26 listopada

7.00 Za + Ericha Niemietz, Łucję i Wilhelma Niemietz, Albinę i Stanisława Langer, za wszystkich ++ z rodzin Niemietz i Langer oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi i godz. 10.00 III rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowania klasy ósmej – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

12.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Arnolda z okazji 80 – tej rocznicy urodzin i z okazji  55 rocznicy ślubu

Niedziela – 27 listopada; I Niedziela Adwentu

7.00 Za ++ rodziców Helenę i Alojzego Ledwig, ich synów Pawła i Józefa, wnuka Waltra Gajowiecki, za + zięcia Norberta Palka, + Grażynę Raś oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o Boże błogosławieństwo i zdrowie przez pośrednictwo Matki Najświętszej i św. Józefa w intencji rodzin Hadasik, Miczka, Nowak i Gorgosz oraz za ++ z tych rodzin

10.30 Za + Emila Bylinowskiego, jego rodziców, brata Mariana, Łucję Pinkawa, zaginionego ojca Brunona, ich synów Adolfa i Pawła, synowe Annę i Halinę, za ++ dziadków Emanuela i Agnieszkę Świerczek, Michała i Marię Pinkawa, + matkę chrzestną Helenę, jej syna Horsta, za ++ z pokrewieństwa Bylinowski, Pinkawa, Świerczek, Kalla, Kopietz, Kernabach i Durnaś oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące        

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory adwentowe   ( I )


  1. Bóg zapłać za ofiary składane na remont katedry opolskiej; w przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii 
  2. Jest jeszcze dużo wolnych intencji mszalnych na nowy rok – zachęcam do dalszego zamawiania w zakrystii lub telefonicznie u pani kościelnej
  3. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza; proszę o życzliwe zaangażowanie się
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. Kościuszki, nry 13, 15 i 17;    z Lichyni  – ul. Daszyńskiego, nry 1, 9 i 11