Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 21 – 27 maja 2018 r.

Poniedziałek – 21 maja; święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

6.45 Za ++ Marię i Eryka Rudzki, Albinę, Elżbietę i Antoniego Gnielka oraz za wszystkich  ++  z  pokrewieństwa  Rudzki,  Gnielka,  Kioltyka  i  Kołodziej

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodzin Hadasik, Miczka i Nowak oraz za ++ rodziców Marię i Gerarda Miczka, Pawła i Magdalenę Hadasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz, Dejnert i Nowak

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Konstantego i Klarę Vogel, synów Wincentego i Karola, synowe Marię i Stefanię, Antoniego i Gertrudę Nierle, syna Józefa, żonę Marię, Jana i Annę Miller, Jana i Jadwigę Waloszek, Pawła Giebel, za ++ z rodzin Jochem, Vogel, Szablicki i Nierle oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 22 maja

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św.  Za ++ rodziców Teodora i Zofię Lisoń, Tomasza i Annę Makosz, siostrę Annę, brata Józefa, bratanka Piotra oraz za ++ starzyków z obu stron

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + syna Adriana, ojca Jana, Helenę i Wincentego, ich syna, synowe i wnuków, za ++ Michała i Ernesta Żyłka oraz za ++ z rodzin Izbicki, Kociok, Marek i Kałuża

Środa – 23 maja; adoracja Przenajświętszego Sakramentu w Zalesiu Śląskim

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Gołasz

7.15 – 17.00  Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Zuzannę i Antoniego Bugiel, dziadków z obu stron, Antoniego i Helenę Kandzior, ich rodziców i rodzeństwo, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Bugiel, Knapik i Kandzior oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 24 maja; święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Wiecznego Kapłana

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna. Za + Ericha Jochem, syna Norberta, rodziców Konstantego i Marię, siostrę Różę, Erwina Wycisło, Adriana Izbicki, Karola i Franciszkę Imiela, ich synów, synowe, córki i zięciów oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Imiela, Świerczek, Jochem i Kunce

Piątek – 25 maja

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna. Za + Jana Poloczek w 1 rocznicę śmierci

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Cecylię Paterok, braci, siostry, rodziców, dziadków Golly, Wilkowski i Paterok, za + ojca Jana Strzelczyk, dziadka Walentego Liszka, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 26 maja; wsp. św. Filipa Neri, prezbitera; Dzień Matki

7.00 Za + męża i ojca Joachim Piechaczek, jego brata Huberta, rodziców Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, ich syna Bernarda, dziadków  z obu stron i ich dzieci, szwagierkę Mariannę, szwagra Edwarda    i jego syna Krystiana, za ++ z pokrewieństwa Piechaczek i Jochem, za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

7.30 Za + Franciszka Mróz, jego rodziców Elżbietę i Antoniego Mróz, za wszystkich ++ z rodzin Paterok, Mróz, Matuszek i Zgraja oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.30 Zalesie Śląskie. Rozpoczęcie pielgrzymki dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców do Kamienia Śląskiego. Powrót  około  godz. 15.00   ( … ) 

17.00 Popice. Nabożeństwo majowe

Niedziela – 27 maja;  uroczystość Najświętszej Trójcy

7.00 Za ++ Wiktorię i Karola Jeleń, matkę chrzestną Annę Paruzel, Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Norberta i Annę Jochem oraz za ++  z pokrewieństwa Jeleń, Paruzel i Jochem

9.00 Lichynia. Do Bożej Opatrzności i Anioła Stróża, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rocznego dziecka Nadii Skoluda, jej rodziców, chrzestnych i dziadków

10.30 Za + męża i ojca Eugeniusza Gazda, jego rodziców Michała i Genowefę, teściów Michała i Marię Piontek, zięcia Marcina Dworaczek oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Gazda, Dworaczek i Piontek

15.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na wymianę podłóg Domu Katechetycznego
  2. Jutro w rejonach naszej diecezji Dzień Modlitw Rolników : Kamień Śląski ( kościół św. Jacka )  – godz. 10.00; Gościęcin ( kościół św. Brykcjusza ) – godz. 10.00; Olesno ( kościół św. Anny ) –  godz. 10.00; Szwecka Górka – godz. 11.00 i Pietrowice Wielkie  ( kościół Krzyża Świętego ) – godz. 15.00
  3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Marzena Modrzejewska z Zalesia Śląskiego i Mateusz Klimas z Starego Ujazdu. Zapowiedź I
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok A, m 1, 2 i 3;    z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 38, 40 i 42