Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 21 – 27 stycznia 2019 r.

Poniedziałek – 21 stycznia; wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy; Dzień Babci

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Łukasza i Krzysztofa, ich rodziców, chrzestnych i dziadków oraz o radość życia wiecznego dla babci Marii i dziadka Jana

 17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodzin Hadasik, Miczka i Nowak oraz za ++ rodziców Marię i Gerarda Miczka, Pawła i Magdalenę Hadasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz, Dyjnert i Nowak

Wtorek – 22 stycznia; Dzień Dziadka

6.45 Za + Edeltraudę Szura oraz za ++ z rodzin Szura i Adamicki

17.00 Lichynia.  Za + Martę Swoboda, ++ jej rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z pokrewieństwa

Środa – 23 stycznia

6.45 Za ++ księży proboszczów, którzy pracowali w naszej parafii i z niej pochodzą   

Czwartek – 24 stycznia; wsp. św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Stefanię i Józefa Pociecha, ojca Jerzego Szopa, dziadków Annę i Józefa Szopa, Martę i Ignacego Morawiec, za wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz o błogosławieństwo Boże  i zdrowie w rodzinie   ( Dz. )

Piątek – 25 stycznia; święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Annę i Jerzego Skoluda, Gertrudy i Bernarda Rudner, siostrę Annę Stolorz oraz za ++ z rodzin Rudner, Skoluda i Głowania

18.30 Za + Marię Kiedos – od członkiń Róży Różańcowej

Sobota – 26 stycznia; wsp. świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

7.00 Za + męża i ojca Joachima Piechaczek, jego brata Huberta, rodziców Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, ich syna Bernarda, dziadków  z obu stron i ich dzieci, szwagierkę Mariannę, szwagra Edwarda i jego syna Krystiana, za ++ z rodzin Piechaczek i Jochem oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

10.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie pokolędowe dla dzieci i młodzieży – członków Liturgicznej Służby  Ołtarza  naszej  parafii  –  w  sali  konferencyjnej

Niedziela – 27 stycznia; III Niedziela Zwykła

7.00 Za + męża Gintra Cholewa w 5 rocznicę śmierci

9.00 Lichynia. Do Bożej Opatrzności i św. Józefa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teodora z okazji 60 – tej rocznicy urodzin

10.30 Za ++ Pawła i Anielę Wycisło, syna Erwina, ich rodziców i rodzeństwo, zięcia Wernera, za ++ Pawła i Jadwigę Jochem, synów Gerarda i Maksymiliana oraz za wszystkich  ++  z pokrewieństwa


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej służby liturgicznej
  2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii
  3. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. XV – lecia,  nry 25, 27 i 29;     z  Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 1 i 3 oraz  blok D, m. 2