Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 21 – 27 września 2020 r.

Poniedziałek – 21 września; święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

6.45 Za ++ rodziców Magdalenę i Wilibalda Tiszbierek, Ludwika Waloszek oraz za ++ z pokrewieństwa Waloszek i Tiszbierek

17.00 Lichynia. Za + ojca Johana Kalutza, teścia Tadeusza Pająk oraz za ++ z rodzin Kalutza i Buchta

Wtorek – 22 września

6.45 Za + Jerzego Malcherczyk, jego rodziców, za ++ Annę i Emanuela Szczeponek, Elżbietę i Mieczysława Sopel, za ++ z rodzin Malcherczyk, Szczeponek i Sopel oraz za dusze w czyśćcu  cierpiące

17.00 Lichynia. Za + męża Bogusława Bargiel w 2 rocznicę śmierci, jego rodziców Joannę i Władysława Bargiel, brata, siostrę i dwóch szwagrów oraz za ++ rodziców Monikę i Zygfryda Zeizig

Środa – 23 września; wsp. św. o. Pio z Pietrelciny, prezbitera

6.45 Za + Edeltrudę Szura, za ++ z rodzin Szura i Adamicki oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 24 września

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Marię i Jana Daniel, Augustynę i Józefa Płuciennik, Genowefę i Gerarda Mróz, Mariannę i Jorga Morawietz, za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich, Flajszer, Płuciennik i Mróz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  ( Ch. )

Piątek – 25 września

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, za wstawiennictwem św. o. Pio, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Nizioł

18.30 Za ++ rodziców Konstantego i Elżbietę Kandziora, Konrada i Gertrudę Bugiel, ich rodziców i rodzeństwo, za + syna Grzegorza, kuzynkę Annę Stolorz, Stefanię Dziuba, za ++ kapłanów  oraz  za  ++  z  rodzin  Nierychlo,  Danisch,  Bezia,  Jelito  i  Musioł

Sobota – 26 września

7.00 Za ++ Stefanię i Piotra Ratużny, syna Jana, Pawła i Agnieszkę Matuszek, Adelajdę Szeterlak, za ++ z rodzin Miodoński, Wajzer i Enders oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

8.30 Zalesie Śląskie. Spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce

9.30 Zalesie Śląskie. I rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowania klasy VIII –  w  małej  salce

11.00 Ślub konkordatowy Nicole Tiszbierek i Kamila Juranek

12.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w intencji Erny i Gerarda z okazji 50 – tej rocznicy  ślubu

Niedziela – 27 września; XXVI Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Pawła Hubner, ich syna Ernesta, Wilhelma i Mariannę Kucharczyk, Anielę i Bartłomieja Wieczorek oraz za ++ z pokrewieństwa

9.00 Lichynia.  Za + Marię Czakai w 1 rocznicę śmierci

10.30 I. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski,        z prośbą o dalsza opiekę Bożą i zdrowie dla Józefy i Jerzego Pawelczyk z okazji 50 – tej rocznicy ślubu

II. Za ++ z rodzin Tiszbierek i Juranek

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory niedzielne   ( I )


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii
  2. Świeżo bierzmowanym gratulujemy i życzymy radosnego oraz wytrwałego udziału w życiu wspólnoty świętego Kościoła
  3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na remont obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Michał Wypich z Lichyni i Sandra Przewoźnik z Przewozu  –  zapowiedź  III
  5. W zakrystii są do nabycia piękne kalendarze na nowy rok : dożynkowe, misyjne i diecezjalne ( 6 zł. )
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Leśnickiej, nr 24 i z ul. XV – lecia, nry 1 i 3;          z Lichyni – ul. Ogrodowa, blok C, m. 1, 2 i 4