Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 22- 28 listopada 2021 r.

Poniedziałek – 22 listopada; wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

6.45 Za + męża i ojca Oswalda Szefer w 9 rocznicę śmierci oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Szefer  i  Rochnia

Wtorek – 23 listopada

6.45 Za + Konrada Majnusz, syna Benedykta, Katarzynę i Romana Jałowy, Bernarda Waloszczyk, ich rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z pokrewieństwa

17.00 Lichynia. Za + ojca Zygfryda Latka, dziadków z obu stron oraz za wszystkich ++ z rodzin Latka i Drewniok

Środa – 24 listopada; wsp. świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy

6.45 Za ++ Elżbietę i Władysława Wilkowski, ich dzieci Barbarę Biskup i syna Jana oraz za wszystkich ++ z rodzin Wilkowski, Szczepaniak, Majnusz, Przybyła, Strzelczyk i Krawczyszyn

Czwartek – 25 listopada

17.00 Msza św. szkolna. Za + Irenę Matonia w 5 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin Matonia, Motyczka, Frejno, Smolka i Przybyła   ( Ch. )

Piątek – 26 listopada

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + matkę Gabrielę Prus, dziadków Czesława i Agnieszkę Weltrowski,  Czesława  i  Krystynę  Wójcik  oraz  za  ++  Irenę  i  Jana  Koziarski

18.30 Za ++ rodziców Kazimierza i Mariannę Bernackich, brata Krzysztofa, bratową Monikę, za ++ rodziców Różę i Pawła Francki, bratową Jolantę i za wszystkich ++ z obu stron

Sobota – 27 listopada

7.00 Za + Ericha Niemietz, Wilhelma i Łucję Niemietz, Stanisława i Albinę Langer, ich ++ dzieci oraz  za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Zalesie Śląskie. O godz. 8.00 spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi; o godz. 9.00 III rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowania klasy VIII szkoły podstawowej – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 28 listopada; I Niedziela Adwentu

7.00 Za + Różę Dombrowską, jej rodziców Marię i Konstantego Jochem, braci Ericha i Gerarda oraz za ++ z pokrewieństwa Jochem, Dombrowski, Doliński i Domaradzki

9.00 Lichynia. Za + brata Andrzeja Lesik, dziadków Lesik i Matuszek oraz za + Martę Pawela

10.30 Za + Emila Bylinowskiego, jego rodziców Jana i Juliannę, brata Mariana, Łucję Pinkawa, zaginionego ojca Brunona, ich synów Adolfa i Pawła, synowe Annę i Halinę, za ++ dziadków Emanuela     i Agnieszkę Świerczek, Michała i Marię Pinkawa, za + matkę chrzestną Helenę, jej syna Horsta, za ++ z pokrewieństwa Bylinowski, Pinkawa, Świerczek, Kalla, Kopietz, Kernabach i Durnaś oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory adwentowe  ( I )

  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii; także za ofiary na Kościół w potrzebie; w przyszłą niedzielę przed Mszami św. zbiórka do puszek na potrzeby emigrantów
  2. W przyszłą niedzielę również II etap wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej  (kandydaci)
  3. Są jeszcze wolne intencje mszalne na nowy rok – zachęcam do dalszego zamawiania w zakrystii lub telefonicznie u p. kościelnej
  4. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza; proszę o życzliwe zaangażowanie się
  5. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Karolina Tkaczyk z Popic i Oliwer Lisoń z Przechodu – zapowiedź  III
  6. Wymiana klęczników ławek kościoła parafialnego 
  7. Proszę o uaktualnienie rezerwacji grobów na naszym cmentarzu – w kancelarii parafialnej
  8. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. Strzeleckiej, blok C, m. 5 i 6 oraz blok D, m. 1;  z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 25, 27 i 31