Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 22 – 28 lutego 2016 r.

Poniedziałek – 22 lutego; święto Katedry św. Piotra

6.45 Za + Bernarda Madaler, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za + Reginę Stiler – od rodzin z ul. Wolności i ul. Wiejskiej

Wtorek – 23 lutego

6.45 Za ++ księży opolskiej diecezji

17.00 Lichynia. Za + matkę Marię Kalla, ojca Józefa Poloczek oraz za ++ z pokrewieństwa Kalla, Poloczek i Teska

Środa – 24 lutego

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Alscher

Czwartek – 25 lutego

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny, z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w intencji Walburgi oraz za + męża Ericha ( Dz. )

Piątek – 26 lutego

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodzin Skoluda i Głowania

18.30 Za + Józefa Starkulla, jego rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z pokrewieństwa Strużyna, Moszek i Mańka

Sobota – 27 lutego

7.00 Za ++ Elżbietę i Antoniego Mróz w 25 rocznicę ich śmierci oraz za ++ z rodzin Mróz i Korpal

7.30 Za + Stanisława Celt w 1 rocznicę śmierci

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce

10.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z kandydatami do bierzmowania III klasy gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 28 lutego; III Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za + Adelajdę Proksza w 1 rocznicę śmierci

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Dawid

10.30 Za ++ Alfreda i Gertrudę Maliciusz, Henryka Niedworok, jego rodziców Jana i Elżbietę oraz za ++ dziadków i ich dzieci

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne ( II )


1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … ); spółce „Roldam” za dzierżawę naszych parafialnych gruntów i za ofiary na Misyjne Dzieło Pomocy

2. Gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwach pokutnych i składania zalecek za naszych zmarłych

3. Sakramentalny związek małżeński pragnę zawrzeć Ewelina Wilkowska z Zalesia Śląskiego i Aleksander Czerniak z Jaryszowa. Zapowiedź II

4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 11, 13 i 15; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 16, 18 i 22