Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 22 – 28 lutego 2021 r.

Poniedziałek – 22 lutego; święto Katedry św. Piotra Apostoła

6.45 Za + Ritę Rudolf  w 1 rocznicę śmierci

Wtorek – 23 lutego

6.45 Za + Alfreda Leszczyna, jego rodziców i rodzeństwo, Agnieszkę i Tomasza Mróz, zięcia Norberta, jego rodziców, za ++ z pokrewieństwa Leszczyna, Mróz, Majnusz i Kołodziej oraz za dusze w czyśćcu  cierpiące

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Tudyka oraz za ++ z rodzin Tudyka, Sidor i Gołąbek

Środa – 24 lutego

6.45 Za + Rufina Proksza, Elfrydę i Jana Majnusz, Reginę i Józefa Proksza, ich rodziców i rodzeństwo,  + Justynę Proksza – Nowak, Barbarę Biskup, Jana Sajdych, Katarzynę Noparlik, za wszystkich ++ z rodzin Majnusz, Przybyła i Wilkowski oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 25 lutego

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w pewnej intencji  ( Ch. )

Piątek – 26 lutego

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w rodzinie Alscher

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. Za + męża Pawła Makosz, jego rodziców, rodziców Marię i Waltra Wolowski, brata Józefa, + Matyldę Mateja oraz za ++ z pokrewieństwa

Sobota – 27 lutego

7.00 Za ++ Elżbietę i Antoniego Mróz w 30 rocznicę ich śmierci oraz za ++ z  rodzin Mróz i Korpal

7.30 Za ++ rodziców Alfreda i Gertrudę Maliciusz, ich rodziców i rodzeństwo, Henryka Niedworok oraz  jego  rodziców  Jana  i  Elżbietę

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce

Niedziela – 28 lutego; II Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za ++ Adelajdę i Franciszka Proksza, ich syna Reinharda, rodziców, Lidię Kluba, Józefa i Reginę Proksza, ich syna Rufina, wnuczkę Justynę, Marię i Józefa Strokosz, dwóch synów, synową, wnuka Jana oraz za wszystkich ++ z rodzin Proksza, Donath, Strokosz i Stypa

9.00 Lichynia. Za + ks. Czesława Gaca, + Klarę Paterok, jej rodziców i rodzeństwo, + brata Franciszka,   ++ rodziców Marię i Maksa Czakai, Stefanię i Pawła Wyschka oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

10.30 Do Boskiej Opatrzności, o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Małgorzaty oraz za + męża Rudolfa i całe pokrewieństwo

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne

——————————————————————————————————————————–

  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. Zachęcam do gorliwego i pobożnego udziału w nabożeństwach pokutnych Drogi krzyżowej i Gorzkich żali, za co można zyskiwać odpusty zupełne dla żyjących i zmarłych oraz do składania   zalecek za naszych zmarłych
  3. W przyszłą niedzielę przed Mszami świętymi – zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościelnej nr 7 oraz z ul. św. Jadwigi, nry  4 i 8 z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 16, 18 i 22