Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 22 – 28 maja 2023 r.

Poniedziałek – 22 maja

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + męża i ojca Zenona Skrzydeł, za ++ rodziców z obu stron, + brata Antoniego, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Skrzydeł i Milczanowski oraz za dusze     w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 23 maja; adoracja Przenajświętszego Sakramentu w Zalesiu Śląskim

10.00 – 18. 30 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Konrada Bugiel, jego żonę Gertrudę, ich rodziców Marię i Pawła Bugiel, Katarzynę i Stefana Miozga, wnuka Grzegorza, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Bugiel i Miozga oraz za + ks. Czesława Gaca

18.30 Zakończenie adoracji, nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Zuzannę i Antoniego Bugiel, dziadków z obu stron, Antoniego i Helenę Kandzior, ich rodziców i rodzeństwo, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Bugiel, Knapik i Klosa oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

Środa – 24 maja; wsp. Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

6.45 Za + Franciszka Golly w miesiąc po śmierci

9.30 Pogrzeb śp. Zofii Kaszta z ul. Strzeleckiej  ( l. 85 )

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Alfonsa Termin, jego żony Annę i Weronikę, córki Wilhelminę, Łucję i Stefanię, synów Franciszka i Bernarda, za ++ zięciów i synowe, za ++ Antoniego i Katarzynę Chwałek oraz za wszystkich ++ z rodzin Termin i Chwałek

Czwartek – 25 maja

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + męża i ojca Joachima Piechaczek, jego brata Huberta, rodziców Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, ich syna Bernarda, dziadków z obu stron, ich dzieci, szwagierkę Mariannę, szwagra Edwarda, jego syna Krystiana, za ++ z rodzin Piechaczek i Jochem oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

Piątek – 26 maja; wsp. św. Filipa Neri, prezbitera; Dzień Matki

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + męża i ojca Jana Poloczek oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Norberta z okazji 90 – tych urodzin

Sobota – 27 maja

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Tiszbierek oraz za ++ z rodzin Kozielski i Tiszbierek

8.00 Nabożeństwo majowe i Msza św.  Za + ojca Jerzego Figura, za ++ z rodzin Wycisło, Jochem, Figura i Warzecha oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

12.00 Do Bożej Opatrzności i Matki Boskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinach Tiszbierek oraz za wszystkich ++ z tych rodzin

Niedziela – 28 maja; uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7.00 Za ++ Elżbietę, Antoniego i Franciszka Mróz, Gertrudę, Marię, Urszulę, Pawła, Piotra i Norberta Duk, Martę Kupka, Gabrielę i Wilhelma Latiszew oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + Franciszka Grosz – od szwagierki Michaliny, szwagra  Bronisława z rodzinami i od rodziny Krzesiński

10.30 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Agaty Rulik, jej rodziców, siostry, chrzestnych i dziadków

15.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii
  2. W sobotę w Opolu odbędą się święcenia prezbiteratu; proszę o modlitwę w intencji wyświęcanych
  3. Zachęcam wszystkich do udziału w nabożeństwach majowych, sprawowanych ku czci Matki Bożej
  4. W sobotę o godz. 19.30 w Leśnicy dekanalne czuwanie młodzieży
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Ujazdowskiej, nry 15, 35 i 43;   z Lichyni – z ul. Daszyńskiego, nry 13, 13a i 19