Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 22 – 28 marca 2021 r.

Poniedziałek – 22 marca; drugi dzień rekolekcji

7.00 Za ++ Gotfryda Porada, brata Helmuta, jego rodziców Alfonsa i Helenę Porada, Pawła i Martę Winnicki    oraz za ++ z tych pokrewieństw

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodzin Hadasik, Miczka i Nowak oraz za ++ Marię i Gerarda Miczka, Pawła i Magdalenę Hadasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz Dejnert i Nowak

18.30 Za ++ rodziców Genowefę i Gerarda Mróz, ++ dziadków z obu stron, chrzestnego Józefa oraz ++ z rodzin Mróz, Ciupka, Kalisz, Prusko, Grabiński, Mielimączka i Kiklaisz

Wtorek – 23 marca; III dzień rekolekcji

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz za ++ Joannę i Józefa Majnusz, Mariannę i Bolesława Wójcik, ich córkę Julię, zięcia Henryka, synów Stanisława i Tadeusza, synową Janinę, Krystynę Pakosz, dziadków, starzyków, za ++ z pokrewieństwa Wójcik Majnusz, Gasz i Słaboń oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Emila i Marię Goły, dwóch braci, rodziców Marię i Alfreda Winkler oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Gołasz

Środa – 24 marca; zakończenie rekolekcji

7.00 Za + Amalię Jałowy, jej rodziców Juliannę i Romana Jochem, Łucję i Nikodema Jałowy, Józefa Misz oraz  za  ++  z  pokrewieństwa

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Jana i Elżbietę Makosz, Jana i Emilię Majnusz, siostrę Krystynę, brata Jana, za ++ z pokrewieństwa Makosz i Majnusz oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Za ++ rodziców Marię i Pawła Fuchs, ++ teściów Gertrudę i Jana Kawka, szwagra Zygmunta Gramula oraz za wszystkich ++ z tych rodzin

Czwartek – 25 marca; uroczystość Zwiastowania Pańskiego

6.45 Za ++ Józefa i Joannę Majnusz, Franciszka i Gertrudę Tiszbierek, Józefa i Ingę Tiszbierek, Józefę Cedzich, za ++ z rodzin Majnusz, Gasz, Tiszbierek i Cedzich oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące   

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego ++ rodziców i rodzeństwo, Jadwigę Konieczko, zaginionego ojca Franciszka, bratową Irenę, bratanka Krzysztofa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Tiszbierk, Konieczko i Kubicki   ( Ch. )

Piątek – 26 marca

6.45 Za + męża Jana Grabińskiego, rodziców z obu stron, za + Krystynę oraz za ++ z rodzin Grabiński  i  Dolińczyk

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. Za ++ rodziców Helenę i Jana Swoboda, siostrę Gabrielę, za  ++ z pokrewieństwa  Swoboda, Jochem i Dada oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w  rodzinie

Sobota – 27 marca

7.00 Za + Gintra Imiela w 1 rocznicę śmierci

7.30 Za + ks. biskupa Gerarda Kusza, sufragana diecezji gliwickiej, wcześniej opolskiej i za + ks.. Oswalda Bobrzyka, emerytowanego proboszcza parafii Ciasna k. Olesna

Niedziela – 28 marca; Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

7.00 Za ++ rodziców Adelajdę i Teodora Prusko oraz za ++ z pokrewieństwa Cedzich i Prusko

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Augusta i Martę Makosz, Waleskę i Franciszka Paterok, za ++ z pokrewieństwa Makosz i Paterok oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za ++ rodziców Zofię i Tadeusza, Marię i Zbigniewa, braci Jana i Leszka, siostrę Krystynę, szwagra Tadeusza, bratową Barbarę, bratanicę Lillę i za wszystkich ++ z rodzin Grabiński, Korczyński, Skrzydeł i Natyna

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii; kolekta na zakończenie rekolekcji przeznaczona będzie na remonty obiektów sakralnych naszej diecezji i konserwację  zabytków
  2. Zachęcam do wielkanocnej spowiedzi świętej 
  3. W przyszłą niedzielę błogosławieństwo palm; kolekta przeznaczona będzie na kwiaty do Bożego Grobu
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. Kościuszki, nry 7, 9 i 11 ;    z Lichyni – ul.  Ogrodowa, nry  1, 2 i 3  oraz  blok  D  m.  1 i 2