Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 22 – 28 października 2018 r.

Poniedziałek – 22 października; wsp. św. Jana Pawła II, papieża

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + Franciszka Daniel, jego rodziców Alfreda i Marię, rodziców Józefa i Marię Mikołaszek, braci Arnolda i Józefa, siostrę Teresę oraz za ++ Bernarda i Elżbietę Skoluda

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Tadeusza i Genowefę Kobiałka, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa, za ++ Mirosławę Borowiec i Stefanię Dziuba, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 23 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + ojca Jerzego Bomba, matkę Marię Cedzich, Gertrudę i Agnieszkę Czernek, za ++  z pokrewieństwa oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Lucjana Madaler, Jana i Helenę Błoniarz, zięcia Marcina Fedyczkowskiego oraz za ++ z rodzin Madaler, Błoniarz, Grajf i Bubała

Środa – 24 października

6.45 Za ++ Marię i Józefa Gazda, Jana Gołasz i za ++ z pokrewieństwa

17.00 Różaniec i Msza św. Za + Jacka Wilkowskiego oraz za ++ z rodzin Smykała, Wilkowski, Patoła  i  Przybyła

Czwartek – 25 października

17.00 Różaniec i Msza św. Za + Gertrudę Cedzich, jej rodziców i rodzeństwo, Piotra Dragon, Manfreda i Stanisławę Gołąbek oraz za ++ z tych pokrewieństw

Piątek – 26 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + ojca Bonifacego Makosz, brata Huberta, jego rodziców oraz za ++ z pokrewieństwa Makosz, Cedzich i Kozioł

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Bernarda Matuszek, jego ojca Pawła, szwagrów Jana i Andrzeja  za ++ rodziców Karola i Elżbietę Komander, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa Matuszek, Komander, Gamon i Mynarek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 27 października

7.00 Za + Eugenię Kitowską – od członkiń Róży Różańcowej

8.00 Różaniec i Msza św. Za ++ Adolfa i Andrzeja Grewe oraz za ++ z rodzin Grewe i Pawliczek

10.00 Zalesie Śląskie. II rozmowa klasyfikacyjna dla kandydatów do bierzmowania III klasy gimnazjum  – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 28 października; XXX Niedziela Zwykła; kiermaszowa w naszej parafii

7.00 Za ++ ojca Józefa Langer, brata Jana Strokosz, dziadków Fleischer, Strokosz, Langer i Pustułka, chrzestnych Gerharda Henkel, Gizelę Kurasz, Zygfryda Fraszka, za ++ z rodzin Srokosz, Langer, Fleischer, Pustułka, Daniel i Watzlawik oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności i MBNP, na podziękowanie i z prośbą o dalszą pomoc, zdrowie  i opiekę Bożą w intencji Karola z okazji 70 urodzin oraz za + brata Jerzego, ++ rodziców Paczuła i Jaskóła  ( Pl. )

10.30 Za + męża i ojca Józefa Gruszka, rodziców Gertrudę i Józefa, Franciszka i Ignacego Cholewa, zięcia Henryka Sklorz, starzyków Elżbietę i Karola Daniel, Teodora i Waleskę, Stefana Bittner, czterech szwagrów Piotra, Józefa, Antoniego i Rudolfa, za ++ z rodzin Orzeł i Kozyra oraz za wszystkich ++  z  tych  pokrewieństw

15.00 Zalesie Śląskie. Różaniec święty  ( I )


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Misyjny; pamiętajmy w modlitwach o misjonarzach
  3. Jutro przypada patronalny dzień diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów „ OREMUS”
  4. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby misji świętych
  5. Mocno zachęcam do udziału w różańcu i do zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to  rodziny  –  z  Popic, nry  27, 28 i 29;    z  Lichyni  –  ul. Wolności, nry  19, 27 i 32